Departament I

Consiliul Departamentului Ingineria produselor alimentare

Director de departament: Prof. dr. Mureşan Carmen CRINA

Director adjunct: Conf. dr. Man SIMONA

Responsabil cu educaţia: Conf. dr. Pop ANAMARIA

Responsabil cu cercetarea: Sef lucrari dr. Michiu DELIA

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii: Sef lucrari dr. Martiş GEORGIANA

Administrator departament: Sef lucrari dr. Fogaraşi MELINDA

Responsabil cu Asigurarea Calităṭii: Conf. dr. Coldea TEODORA

Raport director departament 2017

Raport director departament 2022