Departament I

Consiliul Departamentului Ingineria produselor alimentare

Director de departament: Prof. dr. Muste SEVASTIṬA

Director adjunct: Prof. dr. Adriana PAUCEAN

Responsabil cu educaţia: Prof. dr. Cristina SEMENIUC

Responsabil cu cercetarea: Prof. dr. Vlad Muresan

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii: Sef. lucr. dr. Andrei BORSA

Administrator departament: Sef. lucr. dr. Melinda Fogarasi

Responsabil cu Asigurarea Calităṭii: Conf. dr. Man SIMONA

Raport director departament 2017