Proiecte ROSE

mec

 

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE) 

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – SGU  BENEFICIAR: USAMV CLUJ NAPOCA  

TITLUL PROIECTULUI: Reducerea riscului de abandon al studenților din cadrul FSTA prin programe remediale și activități de îndrumare specific

Acord de grant nr. 208/SGU/NC/ll/17.09.2019 act adițional 2 din 16.12.2022

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor (FSTA), din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, propune proiectul Reducerea abandonului studenților din cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor prin programe remediale și activități de îndrumare specifice”, proiect care face parte din Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU – N), fiind formulat în contextul componentei 2 „Intervenții la nivelul universităților și programe de vară” a proiectului privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE) și vine în întâmpinarea nevoilor studenților pentru care probabilitatea de a abandona facultatea în primul an de studii este ridicată, cu precădere a celor aparținând unor grupuri dezavantajate.

Scopul acestui proiect este aplicarea și dezvoltarea unor programe remediale, de îndrumare și sprijin, consiliere profesională și orientare în carieră, de coaching și dezvoltare personală, de dezvoltare a competențelor socio-emoționale prin realizarea unor workshop-uri în domenii specifice, precum și prin campanii de conștientizare adresate studenților cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licență care să se desfășoare in perioada (2019-2024), cu prelungirea prin acte aditionale aferente.

Responsabil de proiect: Sef Lucrari Borsa Andrei

Asistent Manager Admin. ing. Muresan Ciprian

An universitar 2023-2024

Formular inscriere Grup Tinta

Activitati

Sesiune Mentorat Pre-sesiune

An universitar 2022-2023

Formular inscriere Grup Tinta

Achiziții de materiale de instruire

Kit „Team Leader”

Kit „student ready for learning 2023-2024”

Kit „student ready for learning 2022-2023”

Laptopuri student

Kit „Soft laptop”

Achiziții de bunuri

Laptop Performant

Sari la conținut