Oferta educațională

Pentru anul universitar 2022–2023, la Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor se organizează examen de admitere la următoarele programe de studii de nivel master :

 Domeniul Ingineria produselor alimentare:

  • Managementul calității produselor alimentare (în limba engleză – Food quality management)
  • Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare
  • Siguranța alimentară și protecția consumatorului
  • Gastronomie, nuntriție și dietetică alimentară
  • Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară (limba engleză –Gastronomy, Nutrition and Dietetics)

 Înscrierea la concursul de admitere se face:

 oferta educațională

Numărul de locuri aprobate pentru admiterea 2022-2023 la nivel master – sesiunea iulie/septembrie se vor actualiza după atribuirea de către Ministerul Educației a locurilor bugetate.