Examen de Licenta si Disertatie

Examen licenta iulie 2024

Disertatie iunie 2024

Ghid pentru redactarea Proiectului de Licență

Anexa 4_Macheta_1_Proiect de Diploma cu tematica de proiectare în Industria Alimentară FSTA 2024

Anexa 4_Macheta_2_Proiect de Diploma cu tematică de cercetare în Știința, Ingineria și Tehnologia Alimentului FSTA 2024

Tematică licență 2024

Ghid pentru întocmirea lucrărilor de disertaţie

Macheta_Lucrare de Disertatie FSTA 2024_Master Lb. Romana

Macheta_Lucrare de Disertatie FSTA 2024_Master Lb. Engleza

Calendarul desfasurarii examenelor de diploma – sesiunea iulie 2024

Examen-licenta-iulie-2024

Comisiile se gasesc la urmatorul link: https://ingineriealimentara.usamvcluj.ro/prezentarea-facultatii/comisii/

Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1.Fisa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor

Formularul va fi completat și semnat conform calendarului

2. Nota de lichidare

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2023-2024, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate, la momentul ridicării adeverinței de absolvireși a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului ClujNapoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

Se completează formularele:

1. Declaratie pe proprie raspundere (se va completa / semna olograf si se va include in original in lucrarea imprimata, respectiv scanata in lucrarea in format PDF)

2. Acord privind depunerea si sustinerea lucrarii de diploma/disertatie (nu se include in lucrare, coordonatorul il va transmite secretarului comisiei de examinare)

FISA DE INSCRIERE examen Licenta_Disertatie romana

FISA DE INSCRIERE examen Disertatie Engleza

Declaratie pe proprie raspundere absolvent – Anexa 2

Acord coordonator examen Licenta_Disertatie – Anexa 3

Declaratie privind conformitatea formatului electronic cu cel tiparit – Anexa 5

Nota de lichidare student_absolvent

Eliberarea adeverințelor de absolvire 

Cerere eliberare copie dupa Adeverinţă de finalizare a studiilor 

Structura an terminal Licenta

Structura an terminal Master

Sari la conținut