Contact

  • Date de Contact – Secretarii Comisiilor de Admitere 2022
  • USAMV– Șef lucr. dr. Adriana Morea – admitere@usamvcluj.ro
  • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor– Asist. dr. Georgiana Martiș  –admitere.sta@usamvcluj.ro