Contact

  • Date de Contact – Secretarii Comisiilor de Admitere 2022
  • USAMV– Șef lucr. dr. Adriana Morea – [email protected]
  • Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor– Asist. dr. Georgiana Martiș  –[email protected]