Alumni FSTA

Absolventi ai Facultatii de Știința și Tehnologia Alimentelor si povestile lor de succes

Structura Alumni a Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor are rolul de a promovarea rezultatelor științifice și profesionale ale cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor, studenților prin realizarea unui parteneriat public-privat, cu implicarea absolvenților – alumni ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, a personalităților științifice și a reprezentanților mediului socio-economic.

Antreprenoriat

Academic & Științific

Societatea Civilă

Sari la conținut