Informații utile

2021-2022

Anunt decontare abonamente

Glisări,Repartizări pt 2021-2022 LICENTĂ

Glisări pt 2021-2022 MASTER

 

 

Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1.Fisa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (online student) (se va trimite pe adresa decanatului decanat.sta@usamvcluj.ro)

Formularul va fi completat și semnat electronic, până în: 20 mai 2021 pentru Disertație, iar pentru Licență 20 iunie 2021

2. Nota de lichidare

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2020-2021, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate, la momentul ridicării adeverinței de absolvireși a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului ClujNapoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

II. Depunerea lucrărilor

Se completează formularele:

1.Declaratie pe proprie raspundere (online student) (se va trimite in format PDF secretarului comisiei)

2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație (se va trimite in format PDF secretarului comisiei)

3.Acord privind depunerea si sustinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator)

Acest fisier se completează și semnează de coordonator până la data de 7 iunie 2021 

FISA DE INSCRIERE examen Licenta_Disertatie
Declaratie pe proprie raspundere absolvent
Acord coordonator examen Licenta_Disertatie
Nota de lichidare student_absolvent

Eliberarea adeverințelor de absolvire 2021

Cerere eliberare copie dupa Adeverinţă de finalizare a studiilor 2021