Obiective de cercetare

Activitatea de cercetare a Facultăţii de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor se desfăşoară în laboratoare şi centre de cercetare aprobate de Senatul USAMVCN, dotate cu echipamente analitice performante. Centrele de cercetare USAMV polarizează în prezent activitatea programelor de studii universitare de licenta, de master, doctorat, precum şi studii postuniversitare contribuind la formarea unor specialişti competenţi, de valoare, continuatori ai tradiţiei şi exigenţei şcolii agronomice clujene.

DIRECŢII DE CERCETARE 2020-2024

1. BIOECONOMIE
– Valorificarea producţiei agricole prin tehnologii inovatoare;
– Biorafinaria compuşilor bioactivi din resurse naturale;
– Utilizarea deşeurilor şi biomasei pentru obţinerea de produse cu valoarea adaugată ridicată
– Imbunăţăţirea evaluării calităţii şi siguranţei alimentare
– Biotehnologii alimentare: bioplastice si biocombustibili din deşeuri prin fermentaţii si inginerie enzimatică.

2. ALIMENTE SĂNĂTOASE PENTRU O VIAŢĂ SĂNATOASĂ
– Aditivi şi ingrediente naturale
– Alimente funcţionale, incl. probiotice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE ŞI ACTIVITĂŢI SPECIFICE ÎN DOMENIUL CERCETARII
1. Creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări științifice în țară și străinătate. creşterea calităţii şi vizibilității simpozionului internațional al USAMV „perspective ale Agriculturii Mileniului III”, secţiunea “Food Science and Technology” şi a Simpozionului studenţesc.
2. Valorificarea infrastructurii de cercetare, prin coagularea/dezvoltarea de colaborări cu centre de cercetare din universităţi partenere din ţară sau străinătate în vederea constituirii de parteneriate pentru proiecte viitoare precum şi prin instruirea continua a personalului implicat în activitatea de cercetare.
3. Managementul activităţii de CDI prin participarea la competiţii de proiecte naţionale şi internaţionale, Integrarea cercetării fundamentale în cercetarea aplicativă şi realizarea transferului tehnologic, dezvoltarea de parteneriate cu IMM-uri.
4. Imbunătăţirea şi dezvoltarea de parteneriate internaţionale prin creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice implicate în mobilităţi internaţionale, consolidarea/dezvoltarea de parteneriate/proiecte de cercetare cu cercet tori din Diaspora, susţinerea doctoranzilor şi post-doctoranzilor în aplicarea pentru granturi pentru efectuarea de stagii de cercetare în universităţi şi institute de cercetare din străinătate.

Sari la conținut