Burse

2021-2022

Semestrul II

Calendar acordare burse sem II 2021-2022

Liste preliminare BURSE FSTA sem II

Liste finale burse FSTA_sem II_2021_2022

Semestrul I

Burse in Ungaria pentru anul universitar 2022/2023

Cinci burse oferite de USAMV Cluj-Napoca studenților pasionați de viticultură și oenologie

Calendar acordare burse sem. I an universitar 2021-2022

Acte necesare pentru bursa sociala

Anexa 4 – Cerere pentru acordarea burselor sociale

Anexa 5 – Model de declaratie pe propria raspundere

Anexa 6 – Cerere pentru acordarea burselor de performanta

LISTE PRELIMINARE BURSE FSTA sem I 2021-2022

Anunt extras cont burse

LISTE FINALE BURSE FSTA sem I 2021-2022

ursus

2021-2022 Regulament burse URSUS Student pentru comunitate

Anexa 1 Calendar acordare burse URSUS Student pentru comunitate

Anexa 2 Cerere pentru bursa URSUS

Comisie concurs burse URSUS 2021-2022

CLASAMENT CONCURS BURSA URSUS 2021-2022

Rezultate finale concurs Bursa URSUS 2021-2022

 

2020-2021

Semestrul II

 

Semestrul I

ursus

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse:

 • burse de performanţă – alocaţii bugetare si venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii;
 • burse de merit – alocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi şi din veniturile proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;
 • burse sociale – alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi si venituri proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;

Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performanţe universitare

Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.

Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Studentul integralist este studentul care a promovat toate examenele din anul/sesiunea precedentă semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE

 • Prorector social administrativ – preşedinte
 • Director general administrativ
 • Prodecani facultate (câte unul de la fiecare facultate)
 • Jurist universitate
 • Reprezentantul studenţilor – prefectul studentilor-

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE

 • Prodecanul facultăţii – preşedinte
 • Secretar Decanat facultăţi
 • 3 reprezentanţi ai studenţilor, membrii în Consiliul facultăţii