Tehnologia prelucrării produselor agricole

 • Titlul obţinut: Inginer
 • Nivelul de studiu: Licenţă
 • Domeniul de studii: Ingineria Produselor Alimentare
 • Număr total de credite: 240
 • Durata studiilor: 4 ani (8 semestre).
 • Descriere generală: Programul de studii de licență Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole (TPPA) din cadrul Facultăţii de Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor formează ingineri pentru industria alimentară, care prin pregătirea teoretică, abilităţile practice și manageriale au capacitatea să conducă procesele tehnologice de producţie din care să rezulte alimente sănătoase, cu caracteristici compoziţionale, senzoriale şi nutritive valoroase.

Programul de studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole pregătește specialiști care vor avea cunoștințe și competențe privind:

 • Identificarea, descriereaşi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranței alimentare;
 • Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilorşi echipamentelor de industrie alimentară;
 • Supravegherea, conducerea, analizași proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit;
 • Planificarea, organizarea și coordonarea activiăților de marketing agro-alimentar;
 • Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte;
 • Managementul calității pe lantul agro-alimentar.

Absolvenții programului de studii Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole beneficiază de următoarele perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România (COR):

 • Inginer specialist în industria alimentară (industria vinului, berii, cărnii, laptelui, uleiului, zahărului și produselor zaharoare, conserve de legume-fructe, conserve de carne, panificație și patiserie ş.a.);
 • Consultant de specialitate;
 • Expert de specialitate poliția vamală;
 • Inspector la Oficiul de Protecție a Consumatorului;
 • Inginer de cercetare în diferitele ramuri ale industriei alimentare;
 • Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului.

Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară – prin continuarea studiilor la masterat și ulterior la doctorat devine posibilă:

 • Ocuparea unui post în invățământ preuniveritar/universitar
 • Ocuparea unui post de cercetare in institute de profil din țară/străinătate.

Plan de învățământ

Sari la conținut