Formarea de auditori interni pentru sistemul de managementul al siguranţei alimentului conform standardelor din seria ISO 22000 si ISO 19011

Formarea de auditori interni pentru sistemul de managementul al siguranţei alimentului conform standardelor din seria ISO 22000 si ISO 19011

Cursul postuniversitar se adresează angajaţilor din sectorul alimentar ce doresc să devină auditori interni în organizaţia din care fac parte, dar si celor care doresc să înceapă o carieră de auditor pentru sistemul de management al siguranţei alimentului conform cerinţelor standardului ISO 22000:2019 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” si a standardului ISO 19011: 2018 „Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management. ” (descarca brosura cursului-Auditori interni)

Tematica abordată

  1. Prezentarea cerinţelor standardului SR EN ISO 22000:2019 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar;
  2. Documentele sistemului de management al siguranţei alimentului (Documentele sistemului HACCP – generalităţi; Principii de elaborare; Structura documentaţiei; Procedura documentată);
  3. Prezentarea cerinţelor standardului       SR EN ISO 19011: 2018 „Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management”;
  4. Auditul sistemului de management al siguranţei alimentului (Pregatirea, derularea si documentarea auditului;       tehnici de audit; raportul de audit)

Locatia: USAMVCJ, la sediul Facultatii Stiinta si Tehnologia Alimentelor din Calea Floresti nr. 64, Cluj-Napoca

Coordonator curs: conf. dr. ing. Crina Mureşan

Condiții de înscriere: studii superioare

Acte necesare la înscriere: diplomă de licenţă (copie legalizată), copie B.I/C.I., certificat de naştere/căsătorie (copie) şi fişa de înscriere completată (descarca fisa de inscriere-Auditori interni).

Taxa de participare este de 750 RON

Certificatul de absolvire: se eliberează de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca cu antetul Ministerului Educaţiei şi Cercetarii. Are recunoaştere naţionala respectând regimul legal al actelor de studii.

Important!!

Reduceri (nu se cumulează):

– absolvenții USAMV beneficiază de reducere 30% din taxa.

– 5% per participant pentru persoanele juridice care aplică pentru doi participanți

– 10% per participant persoană juridică care aplică pentru trei sau mai mulți participanți.

Sari la conținut