Consiliul Departamentului Știința Alimentelor

  • Director de departament: Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI
  • Director adjunct: Conf.dr. Dana LEOPOLD
  • Responsabil cu educaţia: Prof. dr. Andreea STĂNILĂ
  • Responsabil cu cercetarea: Conf. dr. Laura STAN
  • Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii: Asist. dr. Anca FARCAS
  • Administrator departament: Sef. lucr. dr.  Lucian CUIBUS
  • Responsabil cu asigurarea calităṭii: Sef. lucr. dr. Carmen POP

Raport director departament 2017

Sari la conținut