Cercetare

IMPLEMENTAREA TEMATICILOR DE CERCETARE IDENTIFICATE ÎN CENTRE DE CERCETARE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE DIN ACTIVITĂŢILE DE CERCETARE DESFĂŞURATE/ÎN DESFĂŞURARE, PE ACESTE TEMATICI (2007 – 2011)

Crt. No.

Tematica de cercetare

Infrastructura de cercetare (centre/ laboratoare funcţionale), in care se desfăşoară activităţile specifice Tematicii

Proiectele de cercetare derulate/aflate in derulare, cu activităţi de cercetare specifice Tematicii

Publicaţii relevante (articole, cărţi – se exclud manualele), care prezintă rezultate ale activităţilor de cercetare desfăşurate pe aceasta Tematica

Alte rezultate semnificative (brevete, conferinţe, etc.) pentru valorificarea activităţilor de cercetare derulate in specificul Tematicii

  1. 1.
E 5.4.1. Procese şi tehnologii inovative de a obţinere a alimentelor si furajelor cu calităţi nutriţionale superioare
PN II 5.1.6 Alimente funcţionale pentru menţinerea sănătăţii oamenilor şi prevenirea îmbolnăvirilor
CENTRU DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA
Director: Prof. univ. dr. Carmen Socaciu
PN II TD 365/2007
Bioincapsularea unor compuşi naturali extraşi din plante (2007-2008)
Coordonator USAMV:Trif Monica
1.Veronica Sanda Chedea, Cornelia Braicu and Carmen Socaciu, 2011.Antioxidant/prooxidant activity of a polyphenolic grape seed extract, Food chemistry, Volume 121, Issue 1, 1 July 2010, Pages 132-139
2.Dragan, S; Ursoniu, S; Kaycsa, D, Samoila C., Rada M., C. Socaciu , 2008, The ANTIATERO-ALIM Study: Effects of functional foods with vegetal bioactive ingredients in the metabolic syndrome , Planta Medica, 74, 1181-1182 , ISI= 2.085
3. Loredana Florina Leopold, Nicolae Leopold, Horst A. Diehl and Carmen Socaciu, 2011.Prediction of Total Antioxidant Capacity of Fruit Juices Using FTIR Spectroscopy and PLS Regression, Food Analytical Methods, (on line first) 4.Leopold Loredana F. Leopold Nicolae; Diehl Horst-A.; Socaciu Carmen, 2011.Quantification of carbohydrates in fruit juices using FTIR spectroscopy and multivariate analysis, SPECTROSCOPY-BIOMEDICAL APPLICATIONS, Volume: 26 Issue: 2 Pages: 93-104
4. Dan Cristian VODNAR, Adriana PAUCEAN, Fancisc Vasile DULF, Carmen SOCACIU, 2010.HPLC Characterization of Lactic Acid Formation and FTIR Fingerprint of Probiotic Bacteria during Fermentation Processes,NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA,Volume 38 (2) 2010, Special Issue, 109-113
5. D. C. Vodnar, J. Venus, R. Schneider, C. Socaciu, 2010.Lactic Acid Production by Lactobacillus paracasei 168 in Discontinuous Fermentation Using Lucerne Green Juice as Nutrient Substitute,CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY, Volume 33 Issue 3 , Pages 468 – 474
6. Dan C. Vodnar, Carmen Socaciu, Ancuţa M. Rotar, Andreea Stãnilã, 2010. Morphology, FTIR fingerprint and survivability of encapsulated lactic bacteria (Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) in simulated gastric juice and intestinal juice, International Journal of Food Science & Technology, Volume 45, Issue 11, pages 2345–2351, November 2010
1. Brevet – OTETURI BALSAMICE CU SUCURI DE FRUCTE SI PLANTE AROMATICE, autor: Carmen Socaciu
2. Brevet – PRODUSE DE CARAMELAJ DIETETICE DIN IZOMALT CU INGREDIENTE NATURALE FUNCŢIONALE ŞI PROCEDEU DE OBŢINERE- autor: Carmen Socaciu si Emil Racolta
  1. 2.
E 5.4.5. Metode moderne de evaluare a calităţii şi siguranţei alimentelor şi furajelor, autenticitate, trasabilitate CENTRU DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA Director: Prof. univ. dr. Carmen Socaciu CNCSIS TIP A 860/2007
Metabolomica vegetala si autenticitatea alimentelor funcţionale: sisteme avansate de investigare ( GC-,LC- cu spectroscopie IR/NIR/MS) si caracterizare a amprentei fitochimice Coordonator USAMV:Prof. univ. dr. Carmen Socaciu
1.M Andjelkovic, J Van Camp, M Pedra, K Renders, C. Socaciu, and R Verhe, 2008, Correlations of the phenolic compounds and the phenolic content in some spanish and French olive oils, J Agric Food Chem, 56(13): 5181-7 ISI-2.532. ISSN: 0021-8561
2.Rugina Dumitrita, Simona Vicas, Carmen Momeu, C. Socaciu, 2008, Antioxidant Activity Of Flavanols From Different Romanian Grape Seed Extracts, Chem.Listy, 99, 1234-1235 ISI-0.683 ISSN 1213-7103, 0009-2770
3. Bunea A.,M.Andjelkovic, C.Socaciu, O. Bobis, M.Neacsu, R. Verhé, J. Van Camp, Total and individual carotenoids and phenolic acids content in fresh, refrigerated and processed spinach (spinacia oleracea l.), Food Chem., 2007,108(2), 649-656 ISI-2.4333 ISSN: 03088146
4. Braicu C., Puia C., Bodoki, Socaciu C., 2008, Screening And Quantification Of Aflatoxins And Ochratoxin A In Different Cereals Cultivated In Romania Using Thin-Layer Chromatography-Densitometry, J.Food Quality, 31, 108-120 ISSN: 0146-9428 ISI-0.800.
5. VERONICA S. CHEDEA, CAMELIA ECHIM, CORNELIA BRAICU, MIRJANA ANDJELKOVIC, ROLAND VERHE, CARMEN SOCACIU, 2011.COMPOSITION IN POLYPHENOLS AND STABILITY OF THE AQUEOUS GRAPE SEED EXTRACT FROM THE ROMANIAN VARIETY “MERLOT RECAS”, Journal of food biochemistry, Volume 35, Issue 1, pages 92–108, February 2011
 
  1. 3.
E 6.2.1/6.1.4 Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul produselor farmaceutice, grupurilor biocatalitice şi de obţinere a unor noi enzime şi microorganisme; CENTRU DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA Director: Prof. univ .dr. Carmen Socaciu PN II TD 457/2007
Studiul activităţii unor enzime vegetale (lipoxigenaze şi lipaze) implicate in biotehnologia şi metabolismul lipidelor(2007-2008) Coordonator: Chedea Veronica
1. Chedea V., Vicas S and Socaciu C. 2008, Kinetics of soybean lipoxygenases are related to pH, substrate availability and extraction procedures, J.of Food Biochem.32, 2008 153-172 ISI-0.9
2. Vicas Simona Ioana; Chedea Veronica Sanda; Socaciu Carmen,2011.INHIBITORY EFFECTS OF ISOFLAVONES ON SOYBEAN LIPOXYGENASE-1 ACTIVITY, Journal of food biochemistry, Volume: 35 Issue: 2 Pages: 613-627
3. Simona Ioana Vicas, Dumitrita Rugină, and Carmen Socaciu, 2011.Comparative study about antioxidant activities of Viscum album from different host trees, harvested in different seasons, JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH, Volume: 5 Issue: 11 Pages: 2237-2244
4. Andreea STĂNILĂ, Cornelia BRAICU, Sorin STĂNILĂ, Raluca M. POP, 2011.Antibacterial Activity of Copper and Cobalt Amino Acids Complexes,NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA,Volume: 39 Issue: 2 Pages: 124-129
5. A. MARCU, A. STANILA, O. COZAR, L. DAVID, 2008. Structural investigations of some metallic complexes with threonine as ligand, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Volume: 10, Issue: 4 , Pages: 830-833

  1. 4.
E 4.1.3 /4.1.3 Metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară, genomică şi proteomică CENTRU DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA Director: Prof. univ. dr. Carmen Socaciu PN II-RU-TD 456/2007 Evaluarea in vitro a acţiunii citotoxice si/sau genotoxice a unor produse fitofarmaceutice si aditivi alimentari (2007-2008) 1 Pintea Adela, Rugina Dumitrita, Pop Raluca, Bunea Andrea, Socaciu Carmen, Diehl Horst A., 2011. Antioxidant Effect of Trans-Resveratrol in Cultured Human Retinal Pigment Epithelial Cells, JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, Volume: 27, Issue: 4, Pages: 315-321 2. CORNELIA BRAICU, IOANA BERINDAN-NEAGOE, VERONICA SANDA CHEDEA, LOREDANA BALACESCU, IOANA BRIE, OLGA SORITAU, CARMEN SOCACIU, ALEXANDRU IRIMIE, 2010. INDIVIDUAL AND COMBINED CYTOTOXIC EFFECTS OF THE MAJOR FOUR AFLATOXINS IN DIFFERENT IN VITRO STABILIZED SYSTEMS, Journal of food biochemistry, Volume 34, Issue 5, pages 1079–1090
3. Dragan S., Socaciu C., Gergen I., Mancas S., Ursoniu S., Velirnirovici D., Otiman G., Rada M., 2007.Study of reversibility of the metabolic syndrome and insulin resistance: The ANTIATERO-ALIM study,NEW HORIZONS IN CORONARY ARTERY DISEASE,Pages: 259-263 4.Cornelia Braicu, Dumitrita Rugina, Veronica Sanda Chedea, Oana Tudoran, Ovidiu Balacescu, Ioana Neagoe, Carmen Socaciu, 2010. Protective action of different natural flavan-3-ols against aflatoxin b(1)-related cytotoxicity, Journal of food biochemistry, Volume 34, Issue 3, pages 595–610 5.Pintea Adela, Ruginǎ Dumitriţa, Pârlog Raluca, Socaciu Carmen, 2011.Catechin-rich green tea extract modulates the oxidative status of human retinal pigment epithelial cells,ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Vol. 15, No.1, 2010, p. 4964-4978

  1. 5.
E 5.4.1. Procese şi tehnologii inovative de a obţinere a alimentelor si furajelor cu calităţi nutriţionale superioare ( inc. fermentaţii) PN II 5.1.2 Modernizarea producţiei alimentare şi obţinerea de produse corespunzătoare principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare CENTRU DE CERCETARE PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTULUI Director: Prof. univ. dr. Maria Tofana PN II INOVARE No. 155/2008 Sare dietetica si derivate ale acesteia obţinute prin aplicarea unor soluţii eficiente de procesare si a procedurilor specifice igienei produselor alimentare(2008-2010) Responsabil: Maria Tofana 1. Emil RACOLTA, Crina MURESAN, Vlad MURESAN, Livia TICREA, 2011.Sunflower Halva with Addition of Hemp Protein Powder I. Determination of Protein Content, Bulletin UASVM Agriculture, 68(2), 400-403 2.Edward MUNTEAN, 2011.Mathematical Modeling of Batch Enzymatic Starch Hydrolysis, Bulletin UASVM Agriculture, 68(2), 344-351
3. Anamaria BIROU (POP), Sevastiţa MUSTE, Simona MAN, Vlad MURESAN,Carmen CHIRCU1, Rodica KADAR2,2010.Optimizing the Wheat / Triticale Ratio to Improve the Quality Parameters of Bakery Products, Bulletin UASVM Agriculture, 67(2),186-191 4. Elena MUDURA, Dorina BRATFALEAN, Maria TOFANA, Sonia SOCACI, Adriana PAUCEAN, Delia Mihaela TRUTA,2010. The Varietal Classification of Hops Products by Chemometrics Method, Bulletin UASVM Agriculture, 67(2), 314-321. 5. Simona MAN, Sevastiţa MUSTE, Vlad MURESAN, Anamaria BIROU (POP), Carmen CHIRCU, Rodica KADAR2, 2010. Influence of Genotype and Agrofond on the Quality of Wheat Varieties from Transylvania, Bulletin UASVM Agriculture, 67(2), 273-277.
1. Brevet – Produse de caramelaj dietetice din izomalt cu ingrediente naturale funcţionale şi procedeu de obţinere- autor: Carmen Socaciu si Emil Racolta

2. Brevet: Compoziţie de halva dietetica, compoziţie de halviţa dietetica si procedeu de obţinere a halviţei dietetice-autor: Emil Racolta

3. Brevet – Compoziţie pentru jeleuri şi procedeu de obținere, autor: Emil Racolta

4. Brevet – Compoziţie din boabe de cereale expandate si procedeu de obţinere: autor: Emil Racolta

  1. 6.
E 5.4.1/5.1.8 Trasabilitatea pe lanţul alimentar CENTRU DE CERCETARE PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTULUI Director: Prof. univ. Maria Tofana CNCSIS-TD No 408/2007 Cercetări privind studiul unor modificări oxidative si lipolitice a laptelui praf pe parcursul depozitarii(2007-2008) Director: Cristina Semeniuc 1. MUDURA, E., TOFANA, M., MUSTE, S., PAUCEAN, A., SOCACI, S.,(2009), The evaluation of hop utilisation in brewing process, Journal of Agroalimentary Processes and Technologies,15(2), 249-252. 2.PAUCEAN, A., ROTAR, A.M., JIMBOREAN,M., MUDURA, E., SOCACIU, C.,(2009), Microbiological interaction between lactic acid bacteria and Saccharomyces cerevisiae brewers yeast in mixed culture for effective production of a kefir type products, Journal of Agroalimentary Processes and Technologies,15(2), 283-286. 3. PAUCEAN,A., SOCACIU,C., VODNAR, D. and MUDURA, E., 2010. A new functional dairy product containing an optimized mixture of Lactococcus bacteria, kefir and brewer’s yeasts, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Vol. 15, No. 6, 2010, p. 5793-5800 4.Cristina A. Semeniuc, Ancuţa M. Rotar, Ramona Suharoschi, Camelia Guş, Constantin Bele, Cristian Matea (2010) – Impact of storage conditions on hydrolytic rancidity degree of the dry dairy powders, Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, Vol. 16, Nr. 2, p. 177-179 5.Sonia A. Socaci, Maria Tofana, Carmen Socaciu,The Evaluation of Rosemary Essential Oil Variability Compared with that of Rosemary Leaves; Journal of Agroalimentary Processes and Technologies 2010, 16 (2), 117-122

  1. 7.
E 5.4.4. Contribuţii la dezvoltarea conceptului de lanţ agroalimentar ( de la furca la furculiţa), impactul mediului si a agenţilor poluanţi asupra calităţii şi siguranţei alimentelor

PNII 5.1.9 Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul alimentar

CENTRU DE CERCETARE PRIVIND CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTULUI Director: Prof. univ. Maria Tofana PNII No.52-132/2008 Reducerea contaminării cu micotoxine pe filiera cerealelor in vederea obţinerii de produse de panificaţie, cu conţinut ridicat de fibre, sigure pentru consum – Fibresig (2008-2011) Responsabil USAMV : Prof. univ. Maria Tofana 1. Tofana Maria- Performante analitice si limitari legislative, Ed. Mega, 2011, Cluj-Napoca 2.Belbe, Giorgiana Mihaela, Maria Tofană, 2010, „Effects of Ionizing Radiation on Microbiological Contaminants of Foods”, În: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, 67(2)/2010:178- 185 3. Ana Laura NEACSU, Maria TOFANA,Food Safety Procedures and Food Law Principles in European Union; Bulletin UASVM Agriculture, 67(2)/2010, Cluj-Napoca, p.346.351 4. Ancuţa M. Rotar, S. Apostu, Carmen Lazar, Cristina A. Semeniuc, 2010.A study regarding the relationship between somatic cell count and bacteriological exam at goat milk, Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, 16 (2), 150-154 5. Carmen LAZAR, Ancuta M. ROTAR, Sorin APOSTU, Georgiana BUZGĂU,2010. Comparative Studies Concerning Microbial Quality of Ecological and Conventional Milk, Bulletin UASVM Agriculture, 67(2), 266-272  
Sari la conținut