Formarea de specialiști pentru sistemul de management al siguranței produselor alimentare conform principiilor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), GHP (Good Hygiene Practice)

Cursuri Postuniversitare

Formarea de specialisti pentru sistemul de management al siguranței produselor alimentare conform principiilor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), GHP (Good Hygiene Practice)

Cursul postuniversitar de specializare (descarcă broșura curs HACCP) se adresează persoanelor interesate și implicate în cunoașterea principiilor și metodelor de implementare a sistemului de management al siguranței alimentelor (SMSA) (ingineri tehnologi alimentari, responsabili HACCP; specialiști care se ocupă de proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemului HACCP), din sistemul hotelier sau alimentație publică, conform standardului ISO 22000:2018 „Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar” și cerințelor Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. 1999), „Principii generale de igienă alimentară”.

Cursul asigură cunoștințele necesare pentru întocmirea documentației, implementarea sistemului de siguranța alimentului (SMSA) și menținerea funcționalității acestuia prin:

  • cunoașterea cerințelor standardelor ISO 22000:2018 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar” și Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. 1999),„Principii generale de igienă       alimentară “dar și a Regulamentului CE 852/2004 cu privire la igiena alimentelor;
  • cunoașterea cerințelor programelor preliminare PRP (GMP, GHP si GLP).
  • studii de caz în care se vor redacta, sub îndrumarea lectorului, procedurile preliminare PRP (GMP, GHP si GLP), manualul HACCP, o procedură a SMSA, planul HACCP pe un flux tehnologic ales de cursant.
  • Dezvoltarea de studii de caz șiaplicații pe tematicăpropusă de cursant (la începutul cursului- trebuie specificata tema pentru aplicație).

Standardul SR EN ISO 22000:2018 „Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar”; Standardul ISO – 22004: 2014: Sisteme de management al siguranței alimentului. Ghid de aplicare a standardului ISO 22000.

Locația:USAMV, la sediul Facultății de Știința si Tehnologia Produselor Alimentare, Calea Florești 64, Cluj-Napoca

Condiții de înscriere: studii superioare

Acte necesare la înscriere: diplomă de licență (copie legalizată), copie B.I/C.I., certificat de naștere/căsătorie (copie) și fișa si formularul de înscriere completate (descărca fișa de înscriere HACCP).

Taxa de participare: 750 RON

Certificatul de absolvire: se eliberează de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară legal al actelor de studii.

IMPORTANT! REDUCERI APLICATE (nu se cumulează):

30 % per participant pentru absolvenții USAMV

5% per participant pentru persoanele juridice care aplică pentru doi participanți

10% per participant persoană juridică care aplică pentru trei sau mai mulți participanți

Cursul începe când există o grupă formată din cel puțin 10 participanți, anunțul fiind făcut cu cel puțin 2 săptămâni înainte de către organizatori.

Sari la conținut