Consiliul profesoral al Facultăţii de Știinţa şi Tehnologia Aimentelor

Prof. dr. Elena MUDURA  Decan elena.mudura@usamvcluj.ro
Conf. dr. Crina MUREŞAN Prodecan activitatea didactică crina.muresan@usamvcluj.ro 
Prof. dr. Sonia Ancuţa SOCACI Prodecan activitatea de cercetare şi relaţii internaţionale sonia.socaci@usamvcluj.ro
Conf. dr. Mirela JIMBOREAN Prodecan activitatea cu studenţii mirela.jimborean@usamvcluj.ro
Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI Director Departament II SA ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
Prof.dr. Dan VODNAR Membru dan.vodnar@usamvcluj.ro
Conf. dr. Dorin ŢIBULCĂ Membru dorin.tibulca@usamvcluj.ro
Prof.dr. Anca ROTAR Membru anca.rotar@usamvcluj.ro
ROTARU Mihail  Reprezentant studenţi licenţă mihail.rotaru@usamvcluj.ro
ZMUNCILĂ Alexandru  Reprezentant studenţi licenţă alexandruzmuncila88@gmail.com
               Reprezentant studenţi master