Consiliul profesoral al Facultăţii de Știinţa şi Tehnologia Aimentelor

Prof. dr. Elena MUDURA Decan [email protected]
Prof. dr. Sonia Ancuţa SOCACI Prodecan activitatea de cercetare şi relaţii internaţionale [email protected]
Prof. dr. Mirela JIMBOREAN Prodecan activitatea cu studenţii [email protected]
Prof. dr. Crina Carmen Muresan Director Departament I IA [email protected]
Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI Director Departament II SA [email protected]
Prof.dr. Dan VODNAR Membru [email protected]
Conf. dr. Dorin ŢIBULCĂ Membru [email protected]
Prof.dr. Anca ROTAR Membru [email protected]
ROTARU Mihail Reprezentant studenţi licenţă [email protected]
ZMUNCILĂ Alexandru Reprezentant studenţi licenţă [email protected]
SARCA Ana Elena Reprezentant studenţi licenţă [email protected].usamvcluj.ro