siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Tipuri de burse

 2018-2019

Semestrul II

Burse sem II 2018-2019 FSTA liste finale

Burse sem II 2018-2019 FSTA liste preliminare

Calendar acordare burse 2018, semestrul II

Acte necesare pentru acordarea burselor

Semestrul I

Burse sem I 2018-2019 FSTA liste finale

Burse sem I 2018-2019 FSTA liste preliminare

Calendar acordare burse 2018, semestrul I

Acte necesare pentru acordarea burselor sociale

Cerere_acordare_bursa_sociala

Cerere_pt_bursa_performanta speciale ajutor_material

Declaratie_proprie raspundere_bursa

Bursa Ursus- Student pentru comunitate- regulament

ursus

 Anexa 1 - Declaratie

 Anexa 2 - Cerere pentru Bursa URSUS

 Anexa 3 - Comisia de concurs

Clasificare studenti Bursa URSUS

Lista finala Bursa Ursus

 

 

 2017-2018

Semestrul II

"Ursus Breweris - Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, in Commercial si Manufacturing"

VIZUAL portret Commercial and Manufacturing s04 1

CALEDAR burse sem 2 2017-2018

BURSE SEMESTRUL II 2017-2018 LISTE PRELIMINARE

BURSE SEMESTRUL II 2017-2018 LISTE FINALE 

Semestrul I

Bursa URSUS – Student pentru Comunitate

ursus

Regulament burse Ursus Breweries

Anexa 1 - Declaratie

Anexa 2 - Cerere pentru Bursa URSUS

Anexa 3 - Comisia de concurs

Rezultate Burse URSUS

Rezultate Finale Burse URSUS

 

Burse FSTA sem I 2017-2018 liste finale

Burse FSTA sem I 2017-2018 liste preliminare

CALEDAR burse sem 1 2017_2018

Acte necesare pt burse sem I 

Cerere acordare bursa sociala

Cerere pt bursa performanta,speciale,ajutor material

Declaratie pe propria raspundere

 

2016-2017

Liste Finale burse FSTA sem. II 2016-2017

Liste Preliminare burse FSTA sem. II

Documente necesare burse sociale sem. II 2016-2017

Completare documente necesare burse sociale sem. II 2016-2017

Calendar burse sem. II 2016-2017

Documente necesare burse sociale 

Liste burse finale sem. I

 

2015

Liste finale burse semestrul II

Liste finale burse sem.1. 2015-2016

Documente necesare burse sociale 

 

 2014

Liste finale BURSE SEM 1 2014-2015

Calendar BURSE SEM 1 2014-2015

  

2013

Rezultate finale burse studenți pe semestrul II, anul universitar 2013-2014
Rezultate finale burse studenți pe semestrul I, anul universitar 2013-2014

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse:

 • burse de performanţă - alocaţii bugetare si venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii;
 • burse de merit - alocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi şi din veniturile proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;
 • burse sociale - alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi si venituri proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;

Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performanţe universitare

Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.

Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Studentul integralist este studentul care a promovat toate examenele din anul/sesiunea precedentă semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE

 • Prorector social administrativ – preşedinte
 • Director general administrativ
 • Prodecani facultate (câte unul de la fiecare facultate)
 • Jurist universitate
 • Reprezentantul studenţilor – prefectul studentilor-

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE

 • Prodecanul facultăţii – preşedinte
 • Secretar Decanat facultăţi
 • 3 reprezentanţi ai studenţilor, membrii în Consiliul facultăţii