siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Tipuri de burse

2020-2021

ursus

Anexa_2_cerere_pt_bursa_URSUS

Anexa 1 Calendar acordare burse URSUS Student pentru comunitate

Regulament burse URSUS Student pentru comunitate 2020-2021

Comisie concurs Student pentru comunitate 2020-2021

 

LISTE FINALE BURSE FSTA sem I 2020-2021

LISTE PRELIMINARE BURSE_FSTA_sem I_2020-2021

https://www.usamvcluj.ro/calendar-acordare-burse-sem-i-an-univ-2020-2021-2/

 

2019-2020

Semestrul II

Calendar acordare burse, semestrul II

Acte necesare pentru acordarea burselor sociale

Liste preliminare burse FSTA sem II 2019-2020

LISTE FINALE BURSE FSTA SEM II 2019-2020

 ANUNT BURSE SEM II 2019-2020

Bursa AROVIT 1000 RON/LUNA

arovit

Regulament

 

Semestrul I

Lista finala Castigatori Ursus

Bursa Ursus- Poster

Lista preliminara

ursus

Regulament burse URSUS Student pentru comunitate 2019-2020

Anexa 1 Calendar acordare burse URSUS Student pentru comunitate

Anexa_2_cerere_pt_bursa_URSUS

Anexa 3 Comisia de concurs

Liste finale burse

Liste preliminare burse

Calendar acordare burse 2019, semestrul I

Acte necesare pentru acordarea burselor sociale

Cerere_acordare_bursa_sociala

Cerere_pt_bursa_performanta speciale ajutor_material

Declaratie_proprie raspundere_bursa

 

 

 2018-2019

Semestrul II

Burse sem II 2018-2019 FSTA liste finale

Burse sem II 2018-2019 FSTA liste preliminare

Calendar acordare burse 2018, semestrul II

Acte necesare pentru acordarea burselor

Semestrul I

Burse sem I 2018-2019 FSTA liste finale

Burse sem I 2018-2019 FSTA liste preliminare

Calendar acordare burse 2018, semestrul I

Acte necesare pentru acordarea burselor sociale

Cerere_acordare_bursa_sociala

Cerere_pt_bursa_performanta speciale ajutor_material

Declaratie_proprie raspundere_bursa

Bursa Ursus- Student pentru comunitate- regulament

ursus

 Anexa 1 - Declaratie

 Anexa 2 - Cerere pentru Bursa URSUS

 Anexa 3 - Comisia de concurs

Clasificare studenti Bursa URSUS

Lista finala Bursa Ursus

 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse:

 • burse de performanţă - alocaţii bugetare si venituri proprii (extrabugetare) ale Universităţii;
 • burse de merit - alocaţii bugetare pentru studenţii bugetaţi şi din veniturile proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;
 • burse sociale - alocaţiile bugetare pentru studenţii bugetaţi si venituri proprii ale facultăţilor pentru studenţii cu taxă;

Studenţii care beneficiază de burse sociale de studii pot primi şi burse pentru performanţe universitare

Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi pe aceia cu cerinţe educaţionale speciale.

Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.

Statul acordă burse, studenţilor cu performante şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare şi postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop, Aceste burse se obţin prin concurs organizat la nivel naţional.

Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca sau de către personalităţi şi fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

Studentul integralist este studentul care a promovat toate examenele din anul/sesiunea precedentă semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu.

COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE

 • Prorector social administrativ – preşedinte
 • Director general administrativ
 • Prodecani facultate (câte unul de la fiecare facultate)
 • Jurist universitate
 • Reprezentantul studenţilor – prefectul studentilor-

COMISIA DE BURSE PE FACULTATE

 • Prodecanul facultăţii – preşedinte
 • Secretar Decanat facultăţi
 • 3 reprezentanţi ai studenţilor, membrii în Consiliul facultăţii