siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Licenta si Disertatie

Licenta si Disertatie An Universitar 2019-2020

Examen finalizare a studiilor online

(Disertație:03 iunie 2020/Examen licență 29 iunie -03 iulie 2020)

Data limita de predare a lucrării de disertație: 25 mai 2020

Data limita de predare a proiectului de diploma: 22 iunie 2020

 Înscrierea la licență/disertație se realizează completându-se formularul de mai jos.

1.Fisa de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (online student) (se va trimite pe adresa decanatului decanat.sta@usamvcluj.ro)

Formularul va fi completat și semnat electronic, până în: 25 mai 2020 pentru Disertație, iar pentru Licență 22 iunie 2020

2. Nota de lichidare

Nota de lichidare, pentru absolvenții promoției 2019-2020, va fi completată de către secretarele facultăților și se vor obține de către acestea și avizele necesare.  

Atenție! Dacă Nota de lichidare conține observații privind unele datorii ale absolventului față de universitate, la momentul ridicării adeverinței de absolvireși a actelor de studiu din dosar acesta va lua legătura cu compartimentele în cauză și va depune la dosar acte justificative, respectiv Nota de lichidare semnată și ștampilată de compartimentul în cauză.

Studenţii înmatriculaţi în regim de finanţare cu taxă trebuie să achite tranșele restante până la înscrierea la examenul de licență/ disertație. Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului ClujNapoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica – EXPLICAȚIE- se va completa – Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa pentru care se face plata.

 II. Depunerea lucrărilor

Se completează formularele:

1.Declaratie pe proprie raspundere (online student) (se va trimite in format PDF secretarului comisiei)

2.Proiect de diplomă/ Lucrare de disertație (se va trimite in format PDF secretarului comisiei)

3. Acord privind depunerea si sustinerea lucrarii de diploma/disertatie (online coordonator) 

Acest fisier se completează și semnează de coordinator până la data de 25 mai 2020 pentru Disertație, iar pentru Licență 22 iunie 2020 și se trimite in format pdf secretarului comisiei.

 III. Programarea studenților pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor

 

IV. Rezultate

Rezultate Examen licenta IPA 2020

Rezultate Examen licenta TPPA ZI 2020

Rezultate Examen licenta TPPA ID 2020

Rezultate Examen licenta CEPA 2020

 

DECLARATIE PENTRU ACTE LA DOSAR ADMITERE MASTER

 

 

COMISII EXAMEN LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE

Tematică licență online  

Ghid pentru examenul de finalizare a studiilor ONLINE (TEMATICĂ)

Ghid pentru redactarea Proiectului de Licenta

  Formulare pentru inscrierea la examenul de licenta/disertatie sesiunea iunie-iulie 2020

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR  2019-2020 AN IV LICENTA SI MASTER

METODOLOGIE DESFASURARE EXAMEN FINAL LICENTA

METODOLOGIE DESFASURARE EXAMEN FINAL MASTER

 Ghid pentru întocmirea lucrărilor de disertaţie

SPCCA, SAPCO

MCA