Fişe discipline

Studii universitare de licenţă

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă: Inginer
Forma de învăţământ: ZI

Specializări:


Durata studiilor: 4 ani

Diplomă: Inginer
Forma de învăţământ: Învăâţământ la distanţă

Specializări:


Studii universitare de masterat

Durata: 2 ani
Diploma: Master


Specializări: