siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Formarea de specialiști pentru sistemul de management al siguranței produselor alimentare conform principiilor HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), GHP (Good Hygiene Practice)

Cursul postuniversitar de specializare (descarcă brosura curs-HACCP) prezent se adresează persoanelor interesate şi implicate în cunoaşterea principiilor şi metodelor de implementare a sistemului de management al siguranţei alimentelor (ingineri tehnologi alimentari, responsabili HACCP; specialişti care se vor ocupa de proiectarea, implementarea şi gestionarea sistemului HACCP), din sistemul hotelier sau alimentaţia publică, conform standardului ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” şi cerinţelor Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. 1999), „Principii generale de igienă alimentară”.

Prezentul curs postuniversitar asigură cunoştiinţele necesare pentru întocmirea documentaţiei, implementarea sistemului de siguranţa alimentului şi menţinerea funcţionalităţii acestuia prin:

  • cunoaşterea cerinţelor standardelor ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” şi Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 3-1997, Amd. 1999),„Principii generale de igienă alimentară”dar şi a Regulamentului CE 852/2004 cu privire la igiena alimentelor;
  • cunoasterea cerintelor programelor preliminare PRP (GMP, GHP si GLP).
  • studii de caz în care se vor redacta, sub îndrumarea lectorului, procedurile preliminare PRP (GMP, GHP si GLP), manualul HACCP, o procedură a SMSA, planul HACCP pe un flux tehnologic propus de cursant.
  • Dezvoltarea de studii de caz si aplicatii pe tematica propusa de cursant (la inceputul cursului- trebuie specificata tema pentru aplicatie).

Standardul SR EN ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar”; Standardul ISO – 22004: 2006: Sisteme de management al siguranţei alimentului. Ghid de aplicare a standardului ISO 22000: 2005

Planul de învățământ

Locația:USAMVCJ, la sediul Facultății de Știința și Tehnologia Produselor Alimentare, Calea Florești 64, Cluj-Napoca

Coordinator Curs: dr Ramona SUHAROSCHI, șef lucrari

Condiţii de inscriere:absolvent al unei facultăţi, cu diplomă de licenţă. Inscrierea se va face online de pe site-ul Universității sau la secretariatul Facultății

Acte necesare la înmatriculare:

  • dovada achitării taxelor aferente cursului (taxa de participare, înscriere şi înmatriculare),
  • diplomă de licenţă (copie legalizată),
  • copie B.I/C.I.,
  • certificat de naştere/căsătorie (copie),
  • fişa de înscriere completată (descarca fisa de inscriere curs-HACCP).

Taxa de participare: 750 RON şi se achită la inceperea cursului la caiseria USAMV Cluj-Napoca, Calea Manastur 3-5, zilnic intre orele 12-15

Certificatul de absolvire: se eliberează de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  legal al actelor de studii.

Important!!

Masteranzii, doctoranzii înmatriculați la USAMV Cluj-Napoca beneficiază de reducere 30% din taxă.

Cursul începe când există o grupă formată din cel putin 10 participanti, anuțul fiind făcut cu cel puțin 1 săptămână înainte de către organizatori.

Contact:

Șef lucrari dr. Ramona SUHAROSCHI

USAMV Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Calea Mănăștur 3-5,        

400372 Cluj-Napoca, Romania    

e-mail:ramona.suharoschi@usamvcluj.ro

    

Secretariat

Facultatea de Știința și Technologia Alimentelor

Secretar Facultate: 

secretar Livia Ticrea, Carmen Pop
Calea Floresti nr. 64 Romania
http://www.ingineriealimentara.usamvcluj.ro/
tel: 0264-596.384 int. 291
fax: 0264-593.792