siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Întrebări frecvente şi răspunsuri

 

Întrebare: Pot vizita staţiile pilot şi laboratoarele unde studiază studenţii?

Răspuns: Da. Vă rugăm să vă adresaţi prin email la adresa teodora.coldea@usamvcluj.ro, admiterefsta@usamvcluj.ro pentru o programare. Vă rugăm să propuneti o dată / oră pentru vizită şi un nr de telefon unde puteţi fi contactat.

Întrebare: Când se poate face PREÎNSCRIEREA pentru admiterea la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor?

Răspuns: Vă puteţi preînscrie online la următorul link: http://preinscriere.usamvcluj.ro/. După completarea fişei accesaţi butonul SALVEAZĂ şi veţi vedea pe ecran un cod candidat. Vă rugăm să veniţi la înscriere cu fişa imprimată.

Întrebare: Care e PERIOADA DE ÎNSCRIERI PENTRU ADMITEREA DE VARĂ/TOAMNĂ la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor?

Răspuns: Perioadele de înscriere sunt 18-22 iulie pentru admiterea de vară şi 5-9 septembrie pentru admiterea de toamnă.

Întrebare: Admiterea include un examen din chimie sau biologie la admitere?

Răspuns: La facultatea noastră NU se organizează examen de admitere din nicio materie. Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare, în ordinea mediilor obţinute la Bacalaureat de candidaţi.

Întrebare: Ce trebuie să conţină dosarul de admitere?

Răspuns: Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

1.        Dosar plic

2.        Acte de identitate:

a.  Carte de identitate – original şi copie

b.  Certificat de naştere, în copie legalizată;

c.  Două fotografii tip buletin ¾ cm;

d.  Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată după certificatul de deces al părinţilor - în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii - în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic).

3.        Diplome sau adeverinţe:

a.  Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii legalizate; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2016 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media şi notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere.

4.        Documente medicale:

a.  Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1., eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează.

5.        Alte documente necesare înscrierii:

a.     Fişa de înscriere completată online - printată

b.     Chitanţă pentru achitarea, la casieria universităţii, a sumei prevăzută la înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii.

c.    Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invățământului din Româ(în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar).

d.    Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare.

e.    Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finalizare a studiilor (bugetat sau cu taxă).

f.   Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat conform solicitării candidaţilor la înscriere.

 

Întrebare: Care este valoarea taxei de înscriere?

Răspuns: Valoarea taxei de înscriere este de 100 Ron şi se achită în perioada de inscriere (18-22 iulie pentru admiterea de vară şi 5-9 septembrie pentru admiterea de toamnă) la casieria Universităţii după înregistrarea fişei de inscriere a candidatului de către comisia de admitere.

Întrebare: Cine poate beneficia de reducerea taxei de înscriere?

Răspuns: Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic in activitate sau pensionar copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Casa copilului, copiii personalului auxiliar, o singura dată, la specializarea unde depun actele în original, până la vârsta de 26 de ani.

Întrebare: Ce trebuie să fac după ce am fost declarat ADMIS LA BUGET?

Răspuns: După ce aţi fost declarat admis trebuie să veniţi să CONFIRMAŢI LOCUL prin semnarea CONTRACTULUI DE STUDII cu Universitatea. Condiţia obligatorie pentru confirmarea locului este existenţa la dosar a diplomei de Bacalaureat/adeverinţa în original.  

Întrebare: Ce trebuie să fac după ce am fost declarat ADMIS LA TAXĂ?

Răspuns: După ce aţi fost declarat admis la taxă trebuie să veniţi să CONFIRMAŢI LOCUL prin semnarea CONTRACTULUI DE STUDII cu Universitatea şi achitarea unui avans de 1000 lei reprezentând 33% din taxa de şcolarizare /an.

Întrebare: Care este valoarea taxei de şcolarizare?

Răspuns: Valoarea taxei de şcolarizare este de 3000 Ron/an.

Întrebare: Cine poate beneficia de reducerea taxei de şcolarizare?

Răspuns: De reducerea taxei de înscriere se poate beneficia în următoarele situaţii:

 

Valoarea reducerii

Taxă de şcolarizare

50%

Personalul angajat, copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV Cluj-Napoca 

20%  (până la vârsta de 26 de ani)

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani

10%

Toți studenții admiși la taxă, dacă se achită integral taxa de şcolarizare la începutul anului universitar

 

Întrebare: Dacă am fost admis la taxă, voi rămâne la această formă de finanţare toată durata studiilor?

Răspuns:NU. În universitatea noastră se recunoaşte şi se stimulează efortul şi meritul la învăţătură al studenţilor. La sfârşitul fiecarui an şcolar se realizează clasamentul studenţilor integralişti pe baza mediei ponderate a sesiunii de iarnă şi de vară. În funcţie de numărul de locuri la buget alocate Facultăţii primii clasaţi vor studia în următorul an universitar la buget.

Întrebare: Ce înseamnă GLISARE?

Răspuns: După perioada de confirmare a locurilor (25-27 iulie, respectiv 12-14 septembrie) candidaţii admişi la taxă şi confirmaţi (au contract de studii) au posibilitatea de a glisa pe locurile de la buget care au rămas neconfirmate.

Întrebare: Ce trebuie să fac după ce mă regăsesc pe LISTA DE AŞTEPTARE?

Răspuns: Aveţi două opţiuni: 1. Vă rugăm să verificaţi după GLISARE (29 iulie, respectiv 16 septembrie) lista generată de soft de ADMIŞI LA TAXĂ. 2. Vă retrageţi dosarul.

Întrebare: Când pot solicita cerere pentru cazare în cămin?

Răspuns: La confirmarea locului şi contractare se va completa o cerere de cazare utilizand Formularul pentru Cazare Studenti

Întrebare:Unde pot găsi pe web-site mediile cu care s-a intrat în anii precedenţi?

Răspuns: Rezultatele cu mediile din anii precedenti NU sunt pe site deoarece Dvs. veti concura cu candidaţi din acest an, nu cu cei de anul trecut. In plus, în ultimii ani gradul de dificultate al examenului de Bacalaureat a variat foarte mult. Este incorect să vă orientaţi după mediile anilor precedenţi.

Întrebare: Unde se va desfăşura practica?

Răspuns: Toate specializările noastre (Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Produselor Alimentare şi Control şi Expertiza Produselor Alimentare) vor realiza practica în:

Întrebare: Există posibilitatea de a studia în străinătate?

Răspuns: Da. Facultatea noastră are contracte Erasmus cu 28 de universităţi care au specializări în domeniul alimentar. Studenţi din fiecare generaţie au beneficiat de aceste burse Erasmus (mai multe detalii http://www.ingineriealimentara.usamvcluj.ro/index.php/marturii-experienta-mea-erasmus)