Consiliul Departamentului Ingineria produselor alimentare

Director de departament: Prof. dr. Muste SEVASTIṬA

Director adjunct: Conf. dr. Dorin ŢIBULCĂ

Responsabil cu educaţia: Conf. dr. Muresan CRINA

Responsabil cu cercetarea: Conf. dr. Vlad Muresan

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii:  Conf. dr. Dan Claudiu SĂLĂGEAN

Administrator departament: Prof. dr. Păucean ADRIANA

Responsabil cu Asigurarea Calităṭii: Şef. lucr. dr. Man SIMONA

 

Raport director departament 2016