siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Statut

Asociaţia Absolvenţilor Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor face parte din Asociaţia Absolvenților USAMV Cluj Napoca (http://www.usamvcluj.ro/index.php/asigurarea-calitatii-si-resursa-umana/biroul-de-comunicare-si-relatii-publice/14-studenti/290-alumni)


Asociaţia Absolvenţilor Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor (ALUMNI FSTA) îşi propune dezvoltarea tradiţiilor Şcolii Româneşti de Inginerie Alimentara prin susţinerea iniţiativelor inovative în învăţământ şi cercetare, încurajarea excelenţei în educaţie, facilitarea schimbului de experienţă între diferitele generaţii de absolvenţi, realizarea de programe destinate studenţilor, consilierea studenţilor privind dezvoltarea carierei şi sprijinirea integrării proaspeţilor absolvenţi în mediul socio-economic.


Asociaţia Absolvenţilor Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor (ALUMNI FSTA) prezintă următoarelor obiective:

  • stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor din Cluj-Napoca şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni;
  • promovarea imaginii şi ridicarea prestigiului Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor din Cluj-Napoca pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social;
  • cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor;
  • sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;
  • dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţii similare;
  • menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor Cluj-Napoca;
  • monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor;
  • întâlniri periodice ale membrilor săi în sediile Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor;
  • acordarea de premii şi distincţii membrilor săi sau unor persoane din afara organizaţiei;
  • editarea de materiale informative şi documentare.