siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Managementul calității alimentelor (engleză)

SANUL I

Discipline obligatorii

Nr.

Denumire disciplină

Semestru

Curs

S

Cr.

Forma de examinare

1

Introducere in calitatea agroalimentara

1

1

2

4

E

2

Principiile tehno-manageriale in lantul agroalimentar

1

2

1

6

E

3

Calitatea alimentelor si controlul calitǎţii

1

2

1

7

E

4

Asigurarea calitatii in lantul agroalimentar

1

2

1

6

E

5

Managementul calitatii totale:controlul si analiza de risc microbiologic

2

1

2

6

E

6

Managementul calitatii totale:controlul si analiza de risc chimic

2

1

2

7

E

7

Marketing alimentar si protectia consumatorului

2

1

1

7

E

8

Legislatie alimentara

2

1

1

7

E

 

 Discipline optionale

Nr.

Denumire disciplină

Semestru

Curs

LP

Cr.

Forma de examinare

9

Bune practici in producerea produselor agroalimentare -GAP 1

1

2

1

7

V

10

Bune practici in producerea produselor agroalimentare - GAP 2

2

2

1

3

V

 

 

 ANUL II 

 Discipline obligatorii

Nr.

Denumire disciplină

Semestru

Curs

S

Cr.

Forma de examinare

1

Bune practici in procesarea produselor agroalimentare -GMP

1

1

1

8

V

2

Aplicarea sistemului ISO 17025 in laboratoare de încercări cu profil agroalimantar -GLP

1

2

2

8

V

3

Manualul HACCP si auditul calitatii

1

2

1

8

V

4

Practica asistata pentru lucrarea de dizertatie

2

 

4

20

V

5

Modul elaborare  lucrare de disertatie

2

 

10

10

V

 Discipline optionale

Nr.

Denumire disciplină

Semestru

Curs

S

Cr.

Forma de examinare

9

Design de produs - Cercetare aplicata

1

1

1

3

V

10

Siguranta si securitatea alimentelor - Cercetare aplicata

1

1

1

3

V