siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Domeniul - Ingineria Produselor Alimentare

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie fizică şi coloidală 1* 1 2 2 4 Examen
Chimie organică* 1 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 1* 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic * 1 1 2 4 Verificare pe parcurs
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 1* 1 1 2 4 Examen
Biofizica* 1 2 1 4 Examen
Chimie fizică şi coloidală 2* 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimie anorganică si chimie analitica 2* 2 2 2 4 Examen
Chimia alimentului* 2 2 2 3 Examen
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 2* 2 1 1 3 Examen
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 2* 2 1 2 3 Verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 1* 2 2 2 3 Examen
Fenomene de transfer* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  2   60 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ecologie ** 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Protectia mediului** 2
Limba  engleza** 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 1 -
Limba germana ** 1 -
Limba  engleza** 2 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 2 -
Limba germana ** 2 -

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. Fizică si sport*** 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

* Discipline comune Domeniului IPA 
** Se va alege o disciplina: engleza, franceza, germana      
*** Conditie de promovare an de studiu      
Practica 2 saptamani