siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

 

Plan de învăţământ 2014-2015

 

ANUL II

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 3 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 1L+1P  4 Examen
Tehnica frigului 1 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Principii si metode de conservare* 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 2* 1 1 2 3 Examen
Microbiologie specială * 2 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 2* 2 2 1 3 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 1 4 Examen
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1L+1P  4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnica frigului 2 2 2 1P 3 Examen
Reologia alimentelor* 2 2 1 3 Examen
Practică tehnologică  2   90 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Psihologia alimentatiei umane** 1

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. fizica si sport*** 1 - 1 1 verificare pe parcurs
Ed. fizica si sport*** 2 - 1 1 verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 1 2 1 - verificare pe parcurs
Limba  engleza**** 1 - 1 - verificare pe parcurs
Limba franceza **** 1 -
Limba germana **** 1 -
Limba  engleza**** 2 - 1 - verificare pe parcurs
Limba franceza **** 2 -
Limba germana **** 2 -
* Discipline comune pentru TPPA, CEPA si IPA     

* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru   

*** Conditie de promovare an de studiu     

*** Se normeaza pentru minimum 15 studenti

 

ANUL III  

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara* 1 2 2 4 Examen
Tehnologia cărnii 1 1 2 2 4 Examen
Teh. morărit  şi panificaţiei 1 1 2 1L+1P 4 Examen
Tehn.  produselor extractive 2 - ulei 1 2 1L+1P  4 Examen
Inocuitatea prod. alimentare 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii extractive  1 - zahar  1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică 3 1 - 30 2 Verificare pe parcurs
Teh. prod. fermentative 1 2 2 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii amidonului, prod zaharoase   2 2 1L+1P 4 Examen
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara* 2 2 2 4 Examen
Tehnologia cărnii 2 2 2 1L+1 P 4 Examen
Teh. morărit  şi panificaţiei 2 2 2 2 4 Examen
Practică tehnologică 4 2   60 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Igiena societatilor agroalimentare 2 1   3 Verificare pe parcurs
Biotehnologii alimentare* 1 2 2 3 Examen
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Alimente modificate genetic** 2

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1* 1 1 2   Examen
Conducere auto 2* 2 1 2   Examen

  

*Discipline comune pentru TPPA , TPPA, IPA;
**Discipline optionale: se va alege una in fiecare semestru
 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Controlul calit. prod. de origine vegetală 1* 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Depozitarea produselor vegetale 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Controlul calit. prod.de origine animală 1* 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnologia laptelui 1 1 2 1 3 Examen
Tehn. semiconserv şi conserv. vegetale 1 2 1 4 Examen
Tehnologii fermentative 2 1 2 1 4 Examen
Contabilitate * 1 2 1 3 Examen
Management si marketing 1 1 1 2 1 3 Examen
Tehnologia laptelui 2 2 2 2 2 Examen
Tehn. semiconserv şi conserv. din carne si peste 2 2 1 2 Examen
Marketing 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Controlul calit. prod. de origine vegetală 2* 2 2 2 2 Examen
Ambalaje şi design* 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Controlul calit. prod.de origine animală 2* 2 2 2 3 Examen
Legislaţie în ind. alimentara* 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Principii si metode de cons. a prod. alim 2 1 2 2 Verificare pe parcurs
Elaborare proiect diploma, practica tehn. 2  - 120  10 Verificare pe parcurs

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Boli transmisibile prin alimente la om
1 1 1 3 Verificare pe parcurs

Siguranţa şi securitatea alimentelor*

2
2 1  3 Verificare pe parcurs

 

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Metodologia intocmirii proiectelor 1   1   Verificare pe parcurs

  

*Discipline comune      
Practica 2 saptamani pentru definitivarea proiectelor de diploma