siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Ingineria produselor alimentare

Plan de învăţământ 2016-2017

Seria 2015-2019

 


ANUL II
 

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 4 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Tehnica frigului 1* 2 2 1L+1P 3 Verificare pe parcurs
Biochimie generala * 1 2 2 4 Examen
Microbiologie alimentelor * 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Materii prime vegetale 2* 2 2 2 3 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 2 4 Examen
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1L+1P  4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 1 1 3 Examen
Tehnica frigului 2* 2 2 1 3 Examen
Principii si metode de conservare_2 1 2 1 3 Examen
Practică tehnologică  2   90 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Psihologia alimentatiei umane** 1

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limba engleza** 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 1 -
Limba germana ** 1 -
Limba engleza** 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 2 -
Limba germana ** 2 -

 

* Discipline comune pentru TPPA, IPA si CEPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru        
 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Biotehnologii alimentare * 1 2 1 3 Examen
Aditivi si ingrediente in ind.alim.1* 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 1 1 2 2 3 Examen
Procesarea in industria moraritului si panificatiei 1 1 2 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Tehnol.zaharului şi a prod.zaharoase.1 1 2 2 4 Examen
Tehnologia uleiului şi a margarinei 1 2 2 3 Examen
Tehnologia malţului şi a berii 1 2 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Practica tehhnologica 1   30 2 Verificare pe parcurs
Igiena societatilor agroalimentare * 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Aditivi si ingrediente in ind.alim.2* 2 2 2 4 Examen
Tehnologia prelucrarii legumelor si fructelor 2 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Procesarea in ind moraritului si panificatiei  2 2 2 2 4 Examen
Tehnol. zahărului şi a prod.zaharoase.2 2 2 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Procesarea cărnii 1 2 2 2 4 Examen
Procesarea laptelui 1 2 2 2 4 Examen
Practică tehnologică  2   60 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara ** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Alimente modificate genetic ** 2

 

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 * 1 1 2   Examen
Conducere auto 2* 2 1 2   Examen

 

*Discipline comune pentru TPPA , CEPA si IPA         
* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru
 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Managementul  si marketing 1* 1 2 1 3 Examen
Contabilitate* 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Calitatea si siguranta alim de orig non-animala 1 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Calitatea si siguranta alim de orig animala 1 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Fabricarea semiconservelor si conservelor din carne 1 2 2 3 Examen
Procesarea laptelui 2 1 2 1L+1P 3 Verificare pe parcurs
Procesarea carnii 2 1 2 1L+1P 3 Verificare pe parcurs
Falsificarea si autentificarea produselor alimentare 1 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnologia vinului, otetului si a bauturilor distilate 1 2 2 3 Examen

Managementul  si marketing 2*

2 2 1 3 Examen

Ambalaje si design in industria alimentara *

2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Calitatea si siguranta alim de orig non-animala 2 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Calitatea si siguranta alim de orig animala 2 2 2 2 2 Verificare pe parcurs
Falsificarea si autentificarea produselor alimentare 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Analiza senzoriala a produselor alimentare ** 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Zoonoze alimentare 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Legislatie in ind alimentara 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Principii si metode de conservare 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Elaborare proiect diploma, Practică teh. 2 120 10 Verificare pe parcurs

 

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Inocularea produselor alimentare *** 2 2 2 2 Examen
Toxicitatea produselor alimntare ** 2
Valorificarea subproduselor din ind alimentara ** 2 1 1 2 Vericare pe parcurs
Proiectarea produselor noi 2

 

*Discipline comune pentru TPPA, IPA si CEPA   
**Discipline comune pentru IPA si CEPA   
***Discipline comune pentru TPPA si IPA