siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Formarea de auditori interni pentru sistemul de managementul al siguranţei alimentului conform standardelor din seria ISO 22000 si ISO 19011

Cursul postuniversitar de specializare se adresează angajaţilor din sectorul alimentar ce doresc să devină auditori interni în organizaţia din care fac parte, dar si celor care doresc să înceapă o carieră de auditor pentru sistemul de management al siguranţei alimentului conform cerinţelor standardului ISO 22000:2005 „Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar” si  a standardului ISO 19011: 2011 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management.”  (descarcă Brosura cursului-Auditori interni)

Tematica abordată

  • Prezentarea cerinţelor standardului SR EN  ISO 22000:2005 Sisteme de management a siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar;
  • Documentele sistemului de management al siguranţei alimentului (Documentele sistemului HACCP – generalităţi; Principii de elaborare; Structura documentaţiei; Procedura documentată);
  • Prezentarea cerinţelor standardului  SR EN ISO 19011: 2011 „Ghid pentru auditarea sistemelor de management”;
  • Auditul sistemului de management al siguranţei alimentului (Pregatirea, derularea si documentarea auditului;  tehnici de  audit; raportul de audit)

Planul de învățământ

Locația: USAMVCJ, la sediul Facultatii Stiinta si Tehnologia Alimentelor din Calea Floresti nr. 64, Cluj-Napoca

Coordonator curs: şef  lucrări dr. ing. Crina Mureşan

Condiţii de înscriere: absolvent al unei facultăţi, cu diplomă de licenţă.

Acte necesare la înscriere:

  • dovada achitării taxei aferente cursului,
  • diplomă de licenţă (copie legalizată),
  • copie B.I/C.I.,
  • certificat de naştere/căsătorie (copie),
  • fişa de înscriere completată (descarca fisa de inscriere-Auditori interni).

Taxa de participare este de 750 RON  si se achită la casieria USAMV CLUJ NAPOCA, Calea Mănăştur nr. 3-5,   zilnic între orele 12-15

Certificatul de absolvire: se eliberează de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  Cluj Napoca cu antetul Ministerului Educaţiei şi Cercetarii. Are recunoaştere naţionala respectând regimul legal al actelor de studii.

Important!!

Masteranzii si doctoranzii absolventi ai  USAMV beneficiaza de reducere  30% din taxa.

Persoană de contact:

Șef lucrari  dr. ing. Crina Mureşan

USAMV Cluj Napoca    

Facultatea Stiinţa şi Tehnologia Alimentelor

e-mail:  crina.muresan@usamvcluj.ro

   

Secretariat:

Facultaea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Secretar facultate: secretar Livia Ticrea, Carmen Pop

Calea Floresti nr. 64 Romania
http://www.ingineriealimentara.usamvcluj.ro/
tel: 0264-596.384 int. 291
fax: 0264-593.792