siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Controlul și expertiza produselor alimentare

Plan de învăţământ 2014-2015

 

ANUL II

 Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 3 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 1L+1P 4 Examen
Principii si metode de conservare 1 2 3 3 Verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 2* 1 1 2 3 Examen
Tehnica frigului 1 1 2 1 3 Examen
Microbiologie specială * 2 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 2* 2 2 1 3 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 1 4 Examen
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1L+1P 4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnica  frigului 2 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Reologia alimentelor* 2 2 1 3 Examen
Practică tehnologică 2   90 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Psihologia alimentatiei umane** 1

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. fizica si sport*** 1 - 1 1 verificare pe parcurs
Ed. fizica si sport*** 2 - 1 1 verificare pe parcurs
Politici agricole regionale 1 2 1 - verificare pe parcurs
Limba  engleza**** 1 - 1 - verificare pe parcurs
Limba franceza **** 1 -
Limba germana **** 1 -
Limba  engleza**** 2 - 1 - verificare pe parcurs
Limba franceza **** 2 -
Limba germana **** 2 -

 

* Discipline comune pentru TPPA, CEPA si IPA         

* *Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru   

*** Conditie de promovare an de studiu     

*** Se normeaza pentru minimum 15 studenti

 

 

ANUL III

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Toxicologia produselor alim 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Biotehnologii alimentare 1 1 2 2 3 Examen
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara 1* 1 2 2 4 Examen
Autentificarea şi falsificarea alimentelor 1 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnologia produselor vegetale 1 1 2 1 4 Examen
Tehnologia produselor de origine animală 1 1 2 2 4 Examen
Principii si metode de conservare a prod agro-alim 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  1 - 30 2 Verificare pe parcurs
Igiena societăţilor agro-alimentare* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara 2* 2 2 2 4 Examen
Analiza senz. a prod. alim. 2 2 1 3 Examen
Autentificarea şi falsificarea alimentelor 2 2 2 1 3 Examen
Tehnologia produselor vegetale 2 2 2 1 4 Examen
Tehnologia produselor de origine animală 2 2 2 2 3 Examen
Principii si metode de conservare a prod agro-alim 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică 2   60 2 Verificare pe parcurs

 

Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Aparate de măsură şi control**  1  3  Examen

Valorificarea subproduselor in ind. alim**
2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara ** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Alimente modificate genetic ** 2

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 * 1 1 2 - Examen
Conducere auto 2* 2 1 2 - Examen

 

*Discipline comune pentru TPPA , CEPA si IPA         
**Discipline optionale:  se va alege una pe fiecare semestru
 

 

ANUL IV

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Managementul  si marketing 1* 1 2 1 4 Examen
Condiționarea și păstrarea produselor agro-alim 1 2 1 3 Examen
Alimente funcţionale 1 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Controlul şi expertiza prod. animaliere 1* 1 2 2 4 Examen
Controlul calităţii produselor vegetale 1* 1 2 2 4 Examen
Boli transmise prin alim. la om 1 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Sisteme de management al calităţii prod. alim. 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Ambalaje şi design* 2 1 1 2 Verificare pe parcurs

Managementul  si marketing 2*

2 2 1 3 Examen
Controlul şi expertiza prod. animaliere 2* 2 2 2 3 Examen
Controlul calităţii produselor vegetale 2* 2 2 2 2 Examen
Legislaţie în ind. alim.* 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Boli transmise prin alim. la om 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Contabilitate* 1 2 1 3 Examen
Alimente funcţionale 2 2 2 2 3 Examen
Elaborare proiect de diploma, Practică tehnologică  2 120 10 Verificare pe parcurs

 

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Obtinerea si controlul produselor apicole
1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Gastrotehnie şi catering 
2 2 1 3 Verificare pe parcurs

 

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Metodologia întocmirii proiectelor 1   1   Verificare pe parcurs

 

*Discipline comune 
Practica 2 saptamani pentru intocmirea proiectului de diploma  
**Disciplinele facultative sunt pentru studentii care opteaza pentru modulul de pedagogie