siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Documente practică

Legislatia in domeniul practicii

Planificarea vizitelor studentilor anul I in perioada de vara 2016-2017

Adresele unitatilor de practica anul I

Impartirea pe grupe a anului I

Document Raportare Practica pentru colocviu An I

Planificarea  studentilor anul II  in perioada de vara 2016-2017

Document Raportare Practica pentru colocviu An III

 

În conformitate cu planul de învăţământ, practica desfăşurată de studenţi şi masteranzi are ca scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia pe parcursul cursurilor şi seminariilor. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice se realizează în concordanţă cu specializarea studenţilor, prin efectuarea practicii în Staţiile Pilot ale Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, în unităţi de industrie alimentară, precum şi prin vizite şi excursii de studii.

Studenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor desfăşoară practica astfel:

 1. Studenţii din anul I trunchi comun  IPA  vor efectua stagiul de practica (90 de ore) după încheierea sesiunii de vară.
  *Practica de iniţiere a studenţilor din anul I se va desfăşura la Staţiunea Didactică şi Experimentală Cojocna sub forma unui stagiu săptămânal si sub forma de vizite la agenti economici de profil
 2. Studenţii din anul II, specializarea Ingineria Produselor Alimentare în număr total de 175, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici
  • 30 de ore de practica pe Durata a 10 săptămâni/ semestrul II an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 15-17 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2-3 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore urmând să efectueze recuperarea în săptămâna imediat următoare
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 60 de ore practică din totalul celor 90 vor fi efectuate după sesiunea din vară la agenti economici de profil
 3. .Studenţii din anul III, specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Produselor Alimentare şi Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, în număr total de 122, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici de profil. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici:
  • Durata 10 săptămâni/ semestru an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 10-11 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore urmând să efectueze recuperarea în săptămâna imediat următoare
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 30 de ore  practică  din totalul celor 90 vor fi efectuate după sesiunea din vară
 4. Studenţii anului IV (TPPA, CEPA) vor efectua practică în vederea susţinerii examenului de licenţă conform planului de învăţământ

Conventie de practica

Solicitare / Adresa oficiala din partea USAMV

Acord bilateral de colaborare intre USAMV si Unitatile de ind. alimentara