siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Documente practică

 Responsabil practica

Asistent. dr. ing. Borsa Andrei

received 1710238432330858

 

Prezenta la practica pe saptamani a studentilor de an III in statiile pilot Sem II  2017-2018

Prezenta la practica pe saptamani a studentilor de an II in statiile pilot Sem II  2017-2018

Planificare PRACTICA TEHNOLOGICA anul II IPA (sem. 2 2017-2018)

Planificare PRACTICA TEHNOLOGICA anul III IPA,CEPA, TPPA (sem. 2 2017-2018)

STAGIU DE PRACTICĂ ÎNTR-O FERMĂ AGRICOLĂ PRIVATĂ DIN GERMANIA ÎN PERIOADA IULIE-SEPTEMBRIE 2018

Legislatia in domeniul practicii

Document Raportare Practica pentru colocviu An I

Planificarea  studentilor anul II  in perioada de vara 2016-2017

Document Raportare Practica pentru colocviu An III

Prezenta la practica pe saptamani a studentilor de an III in statiile pilot Sem I  2017-2018

 

În conformitate cu planul de învăţământ, practica desfăşurată de studenţi şi masteranzi are ca scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia pe parcursul cursurilor şi seminariilor. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice se realizează în concordanţă cu specializarea studenţilor, prin efectuarea practicii în Staţiile Pilot ale Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, în unităţi de industrie alimentară, precum şi prin vizite şi excursii de studii.

Studenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor desfăşoară practica astfel:

 

 1. Studenţii din anul II, specializarea Ingineria Produselor Alimentare în număr total de 121, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici
  • 30 de ore de practica pe Durata a 13 săptămâni/ semestrul II an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 11 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2-3 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore 
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 60 de ore practică din totalul celor 90 vor fi efectuate după sesiunea din vară la agenti economici de profil
 2. .Studenţii din anul III, specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Produselor Alimentare şi Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, în număr total de 155, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici de profil. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici:
  • Durata 12-13 săptămâni/ semestru an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 13 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2-3 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore 
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 30 de ore  practică  din totalul celor 90 vor fi efectuate după sesiunea din vară
 3. Studenţii anului IV (TPPA, CEPA) vor efectua practică în vederea susţinerii examenului de licenţă conform planului de învăţământ

Conventie de practica 2018

Solicitare / Adresa oficiala din partea USAMV

Acord bilateral de colaborare intre USAMV si Unitatile de ind. alimentara