siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Documente practică

practice

received 1710238432330858

                                                                                                                                Responsabil practica

                                                                                                                      Asistent. dr. ing. Borsa Andrei

 

Planificare PRACTICA TEHNOLOGICA anul III IPA,CEPA, TPPA (sem. 2 2019-2020)

Planificare PRACTICA TEHNOLOGICA anul II IPA,CEPA, TPPA (sem. 2 2019-2020)

 

Legislatia in domeniul practicii

În conformitate cu planul de învăţământ, practica desfăşurată de studenţi şi masteranzi are ca scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia pe parcursul cursurilor şi seminariilor. Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice se realizează în concordanţă cu specializarea studenţilor, prin efectuarea practicii în Staţiile Pilot ale Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, în unităţi de industrie alimentară, precum şi prin vizite şi excursii de studii.

Studenţii Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor desfăşoară practica astfel:

 1. Studenţii din anul II, specializarea Ingineria Produselor Alimentare în număr total de 95, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici
  • 30 de ore de practica pe Durata a 13 săptămâni/ semestrul II an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 7-8 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore 
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 90 de ore practică din totalul celor 120 vor fi efectuate după sesiunea din vară la agenti economici de profil
 2. .Studenţii din anul III, specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Produselor Alimentare şi Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, în număr total de 113, vor desfăşura activitatea de practică în Staţiile Pilot ale facultăţii si la agenti economici de profil. Stagiul de practică va avea următoarele caracteristici:
  • Durata 12-13 săptămâni/ semestru an universitar
  • Grupa de practică va cuprinde 8-9 studenţi/ săptămână şi va fi formată din câte 2-3 studenţi ale fiecărei formaţii de lucru de la lucrările practice
  • Pe parcursul stagiului de practică săptămânal, studenţii vor fi scutiţi de frecvenţa la ore 
  • Se vor efectua instructajul de SSM, SU şi analizele medicale conform legislaţiei în vigoare
  • 30 de ore  practică  din totalul celor 90 vor fi efectuate după sesiunea din vară
 3. Studenţii anului IV (TPPA, CEPA) vor efectua practică în vederea susţinerii examenului de licenţă conform planului de învăţământ

Conventie de practica 2020

Solicitare / Adresa oficiala din partea USAMV

Acord bilateral de colaborare intre USAMV si Unitatile de ind. alimentara

Fisa Practica an 2 - 2020

Fisa Practica an 3 - 2020

Contact: practica.sta@usamvcluj.ro

              facebook.com/practica.sta.1

              Tel. 0740166493