Discipline de studiu predate

Denumire

Cod

Titular curs

Chimie fizică coloidală 1

0701010101

prof. dr. Socaciu Carmen

Chimie fizică coloidală 2

0701010108

prof. dr. Socaciu Carmen

Chimie organică 1

0701010102

prof. dr. Stănilă Andreea

Chimie anorganică şi analitică 1

0701010103

prof. dr. Muntean Edward

Chimie anorganică şi analitică 2

0701010109

prof. dr. Muntean Edward

Chimia alimentului 1

0701010110

prof. dr. Socaciu Carmen

Biochimia alimentelor 1

0701010113

prof. dr. Stănilă Andreea

Biochimia alimentelor 2

0701020107

prof. dr. Stănilă Andreea

Controlul calit. prod de origine animală 5

0701040102

prof. dr. Rotar Anca

Controlul calit. prod de origine animală 6

0701040111

prof. dr. Rotar Anca

Aditivi alimentari 1

0701030101

prof. dr. Tofană Maria

Aditivi alimentari 2

0701030108

prof. dr. Tofană Maria

Siguranţa şi securitatea alimentelor

0701040219

conf. dr. Mureşan Crina

Microbiologie generală 1

0701020101

prof. dr. Rotar Anca

Microbiologie specială 2

0701020108

prof. dr. Rotar Anca

Boli transmisibile prin alim. la om 1

0701040218

prof. dr. Rotar Anca

Boli transmisibile prin alim. la om 2

0702040106

prof. dr. Rotar Anca

Principiile nutriţiei umane 1

0701020218

prof. dr. Suharoschi Ramona

Psihologia alimentaţiei umane 1

0701020219

prof. dr.Naghiu Mihai

Inocuitatea prod. alimentare 1

0701030102

prof. dr. Suharoschi Ramona

Management şi Marketing 1

0701040107

conf. dr. Stan Laura

Biotehnologii alimentare 1

0701030215

prof. dr. Dan Vodnar