siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Consiliul profesoral al Facultăţii de Știinţa şi Tehnologia Alimentelor

Consiliul profesoral al Facultăţii de
Știinţa şi Tehnologia Aimentelor

Prof. dr. Elena MUDURA 

Decan

elena.mudura@usamvcluj.ro

Conf. dr. Crina MUREŞAN

Prodecan activitatea didactică

crina.muresan@usamvcluj.ro 

Prof. dr. Sonia Ancuţa SOCACI

Prodecan activitatea de cercetare şi relaţii internaţionale

sonia.socaci@usamvcluj.ro

Conf. dr. Mirela JIMBOREAN

Prodecan activitatea cu studenţii

mirela.jimborean@usamvcluj.ro
Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI Director Departament II SA ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
Prof.dr. Dan VODNAR Membru

dan.vodnar@usamvcluj.ro

Conf. dr. Dorin ŢIBULCĂ Membru dorin.tibulca@usamvcluj.ro
Prof.dr. Anca ROTAR

Membru

anca.rotar@usamvcluj.ro
ROTARU Mihail 

Reprezentant studenţi licenţă

rotaru.v.mihail@icloud.com
ZMUNCILĂ Alexandru 

Reprezentant studenţi licenţă

alexandruzmuncila88@gmail.com
              

Reprezentant studenţi master