siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Consiliul profesoral al Facultăţii de Știinţa şi Tehnologia Alimentelor

Consiliul profesoral al Facultăţii de
Știinţa şi Tehnologia Aimentelor

Prof. dr. Maria TOFANĂ

 

Decan

maria.tofana@usamvcluj.ro

Prof. dr. Elena MUDURA

Prodecan activitatea didactică

elena.mudura@usamvcluj.ro

Conf. dr. Sonia Ancuţa SOCACI

Prodecan activitatea de cercetare şi relaţii internaţionale

sonia.socaci@usamvcluj.ro

Conf. dr. Mirela JIMBOREAN

Prodecan activitatea cu studenţii

mirela.jimborean@usamvcluj.ro

Prof. dr. Sevastiţa MUSTE

Director Departament I IPA 

sevastita.muste@usamvcluj.ro

Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI Director Departament II SA ramona.suharoschi@usamvcluj.ro
Prof. dr. Andreea STĂNILĂ Membru

andreea.stanila@usamvcluj.ro

Conf.dr. Adriana PĂUCEAN Membru

adriana.paucean@usamvcluj.ro

Prof.dr. Anca ROTAR

Membru

anca.rotar@usamvcluj.ro
Bogdan RUSU - student - Master

Membru

rusu_bogdan94@yahoo.ro
Dumitrascu Ioana anul III TPPA

Membru

isabela_dumitrascu@yahoo.com
Sabina Mirăuţă - studentă - An II IPA               

Membru

mirauta.sabina1@gmail.com