siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Consiliul Departamentului Știința Alimentelor

Director de departament: Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI

Director adjunct: Conf.dr. Dana LEOPOLD

Responsabil cu educaţia: Prof. dr. Andreea STĂNILĂ

Responsabil cu cercetarea: Conf. dr. Laura STAN

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii: Asist. dr. Anca FARCAS

Administrator departament: Sef. lucr. dr.  Lucian CUIBUS

Responsabil cu asigurarea calităṭii: Sef. lucr. dr. Carmen POP

 

Raport director departament 2017