siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Consiliul Departamentului Știința Alimentelor

Director de departament: Conf. dr. Ramona SUHAROSCHI

Director adjunct: Şef lucr. dr. Dan VODNAR

Responsabil cu educaţia: Prof. dr. Andreea STĂNILĂ

Responsabil cu cercetarea: Şef lucr. dr. Laura STAN

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii : Conf. dr. Ancuta M ROTAR

Administrator departament: Conf. dr. Edward MUNTEAN

Responsabil cu Siguranṭa calităṭii: Şef lucr. dr. Loredana LEOPOLD

 

Raport director departament 2016