siglaSTA-transparent 

 Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

English French German Italian Spanish

Consiliul Departamentului Știința Alimentelor

Director de departament: Prof. dr. Ramona SUHAROSCHI

Director adjunct: Prof. dr. Dan VODNAR

Responsabil cu educaţia: Prof. dr. Andreea STĂNILĂ

Responsabil cu cercetarea: Conf. dr. Laura STAN

Responsabil cu activităţi sociale şi cu studenţii :Prof. dr. Ancuta M ROTAR

Administrator departament: Profdr. Edward MUNTEAN

Responsabil cu asigurarea calităṭii: Conf. dr. Loredana LEOPOLD

 

Raport director departament 2017