Manifestări stiintifice 2015

 

 ACTIVITATILE STIINTIFICE SI CULTURAL - EDUCATIVE  ORGANIZATE DE

 FACULTATEA DE STIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR ÎN ANUL 2015

 

Denumirea manifestării

Tipul manifestării

Perioada/Data

Locul de desfăşurare

Numar participanţi

Organizatori/

Date contact

„Cafea espresso – impactul tehnologiilor avansate de procesare”

Espresso Coffee – advanced processing technology impact

 

 Raport activitate .pdf

Video

Workshop

26 februarie 2015

Staţia

Pilot Produse Zaharoase

65

Organizator:

 1. FSTA Cluj Napoca, România
 2. River Caffe

Responsabili:

Manager eveniment:

As. Dr. Laura STAN

laurastan@usamvcluj.ro

Echipa:

Sef lucr. Dr. Cristina Semeniuc
Drd. Romina Vlaic
Drd. Bogatean Cosmina
Drd. Pop Ana

Fabricarea produselor de panificatie-patiserie. Demonstratii practice

Manufacturing of bakery-pastry products. Practical demonstrations

 

SC „La Casa Pane. Dolce” SA

 

Raport activitate .pdf

Workshop

24 Martie 2015

Statia Pilot Panificatie-Patiserie

60

Organizator:

1. FSTA Cluj Napoca        

2. Disciplina Tehnologia Morarit-Panificatie SRL

in colaborare cu reprezentanti ai SC „La Casa Pane. Dolce” SA

Invitati:

1.      ing. Cocean Anamaria

2.      ing. Chis Simona

Responsabili:

Conf.dr. Adriana Paucean

adriana.paucean@usamvcluj.ro

Sef lucr. Dr. Simona Man

simona.man@usamvcluj.ro

Eduprenoriat - "Centru pilot pentru Inovare si Transfer de Bune Practici in Educatie"

 

"Educatia viitorului - Future education"

Workshop

Martie 2015

ISV

60

Organizator:

 1. FSTA Cluj-Napoca
 2. Invitati: UMF, UBB, UTCN
 3. ASTA
 4. Mediul de afaceri

Responsabili:

Manager eveniment:

Conf. Dr Anca Rotar A_m_rotar@yahoo.com

Invitat: Prof dr Carmen Socaciu

Echipa:

1.      Prof dr Muste Sevastita

2.      Conf dr Elena Mudura

3.      Conf dr Adriana Paucean

4.      SL.Dr. Crina Muresan

5.      Conf dr Ramona Suharoschi

6.      Conf dr Diana Dumitras

7.      Conf dr Edward Muntean

8.      Prof. dr. dr Andreea Stanila

ASTA

„De ce mi-as dori sa fiu student al Facultatii de Stiinta si Tehnologia Alimentelor ?”

 

"Why would I wish to be a student of the Faculty of Food Science and Technology?"

Concurs de eseuri

(cu participarea elevilor de  liceu)

 

„Saptamana altfel”

6-10 aprilie 2015

FSTA

50

Organizator:

 1. FSTA Cluj Napoca 

Responsabili:

1.      Conf. dr. Adriana Paucean

2.      SL. dr.  Crina Muresan

3.      Asist. dr. Vlad Muresan

4.      Asist. dr. Laura Stan

email:

adriana.paucean@usamvcluj.ro

Inovatia in fabricarea produselor de panificatie-patiserie-aplicatii ale premixurilor

 

Innovation in manufacturing bakery products, confectionery premixes-applications (3)

 

Raport activitate .pdf

Worshop

30 martie 2015

Statia Pilot Panificatie-Patiserie

65

Organizator:

 1. FSTA Cluj Napoca
 2. Disciplina Tehnologia Morarit-Panificatie SRL

In colaborare cu SC Viadan SRL, SC Naposigal Quality SRL

Invitati:

ing. Salagean Adrian

ing. Irina Glomnicu

Responsabili:

Conf.dr. Adriana Paucean

adriana.paucean@usamvcluj.ro

Sef lucr. Dr. Simona Man

simona.man@usamvcluj.ro

Prezentarea programului „Debut in cariera”

 

Introducing the 'Career onset "

 

Masa rotunda

Aprilie-mai 2015

FSTA

150

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca

2. SC Supremia SA

Responsabili:

Conf. dr. Paucean Adriana

adriana.paucean@usamvcluj.ro

Conf. dr. Tibulca Dorin

dorin.tibulca@usamvcluj.ro

 

Tehnologii avansate de procesare in industria produselor zaharoase

Lumea ambalajelor

 

Advanced processing technology on confectionery – Practical demonstrations with Mazzetti Renato’s equipment

World of packaging

 

Poster

 

Workshop

 

29 Mai 2015

 

Staţia Pilot Produse Zaharoase

 

65

Organizator:

   FSTA Cluj Napoca, România

   Societatea MAZZETTI RENATO, Tribiano (Mi) – Italia

    Kliklok International LTD

Parteneri: 

Walter Mazzetti – CEO at Mazzetti Renato

Dan Irod – Export Sales Manager CEE, CIS & Italy / Kliklok International LTD

Responsabili:

Conf. dr. Ing. Emil Racolţa email: emil.racolta@usamvcluj.ro

As. Dr. Ing. Vlad Mureşan

email: vlad.muresan@usamvcluj.ro

Diversificarea sortimentală a produselor din carne în relaţie cu tendinţele de consum şi aspectele tehnologice actuale

 

Diversification of meat products assortments in relation to consumer trends and nowadays technological aspects

Workshop

Aprilie 2015

Statia Pilot

Produse din carne

90

Organizatori:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2.SC TRUMF IMPEX SRL ORADEA

Responsabili:

Conf. dr. ing. Dorin Ţibulcă

dorin.tibulca@usamvcluj.ro

Şef lucr. dr.ing. Dan-Sălăgean

dan.salagean@usamvcluj.ro

Invitat:

Ing. tehnolog Revnic Florin (SC.

TRUMF IMPEX SRL ORADEA)

Simpozion studentesc”Perspectivele industriei alimentare in contextul actual”

 

Aprilie

Amfiteatru A2

100

Organizatori:

 1. FSTA
 2. Invitati elevi de la liceele de profil din Cluj

Responsabili:

1.      Prof. dr. Carmen Socaciu

2.      Conf. dr. Elena Mudura

3.      Conf. dr. Adriana Paucean

4.      Sef lucr. dr. Crina Muresan

5.      Prof. dr. Sevastita Muste

“Inovatie, Aliment, Antrepenoriat”

Peer-learning

Peer-learning

Mai 2015

FSTA

50

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Responsabili:

Manager eveniment:

1.      SL dr Dan Vodnar,

2.      Conf. dr. Suharoschi  Ramona,

3.      Echipa:

4.      Prof Andreea Stanila

5.      Asist dr.Cristina Coman

6.      Asist dr Dana Leopold

7.      Asist. dr. Lili Salanta

8.      Dr. Oana Lelia Pop

9.      Dr Zorita Diaconeasa

10.    Dr. Lucian Cuibus

 

Plantele aromatice  in gastronomia romaneasca

 

Fascination of aromatic herbs  in Romanian gastronomy

 

Workshop

 

18 mai 2015

 

USAMV Cluj Napoca

 

100

Organizator:

FSTA Cluj Napoca, România

Organizatia EPSO

Responsabili:

1. Prof. dr. Sevastita Muste

 1. Prof. dr. Maria Tofana
 2. Conf. dr. Ramona Suharoschi

4. Asist. dr. Anamaria Pop

5. Sef. Lucr. dr. Sonia Socaci

 Invitati: Prof. dr. Dan Varban

Contact: sevastita.muste@usamvcluj.ro

Festivalul alimentului. Editia a 4-a

 

Food Festival

The 4 th edition

Expozitii, workschopuri, prezentari  de produse ale studentilor FSTA

11 Iunie 2015

ISV –USAMV Cluj Napoca

 

100

Organizatori:

1.FSTA Cluj-Napoca

2. ASIAR Cluj-Napoca

Responsabili:

1.      Prof. dr. Muste Sevastita

2.      Prof. dr. Carmen Socaciu

3.      Prof. dr. Maria Tofana

4.      Conf. dr. Mudura Elena

5.      Conf. dr. Paucean Adriana

6.      Sef. lucr. dr. Crina Muresan

7.      Conf. dr. Tibulca Dorin

8.      Sef. lucr. dr. Jimborean Mirela

9.      Prof. dr. Racolta Emil

10.  Sef. Lucr. dr. Dan Salagean

11.  Conf. dr. Suharoschi Ramona

12.  Conf. dr. Anca Rotar

13.  Sef. lucr. dr. Man Simona

14.  Sef. lucr. dr. Dan Votnar

15.  Asist. dr. Laura Stan

16.  Asist. dr. Vlad Muresan

17.  Drd. Romina Vlaic

18.  Drd. Simona Chis

19.  Drd. Ioana Calian

20.  Drd. Moldovan Ovidiu

Workshop1:Nutrigenomics and nutrigenetics: mechanisms associated to the control of gene expression ( 3 Hours) (moderator C Socaiu)

workshop

2- iunie 2015

ISV

30

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Inviting Professor (Erasmus +), Professor Rosita Gabbi anelli,

University of Camerino, Italy 

Responsabili:

Manager eveniment:

1.      Ramona Suharoschi

Ramona.suharoschi@usamvcluj.ro

Echipa:

2.      Prof dr Carmen Socaciu

3.      Prof dr Maria Tofana

4.      Dr Oana Lelia Pop

5.      Dr Zorita Diaconeasa

6.      Dr Cristian R Sisea

7.      Dr Lucian Cuibus

Workshop 2: Neonatal permethrin exposure induces long-term neurodegeneration: role of DNA methylation (2 Hours) (moderator C Socaciu, M Tofana) 

Workshop

3- iunie 2015

ISV

30

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Inviting Professor (Erasmus +), Professor Rosita Gabbianelli, University of Camerino, Italy 

Responsabili:

Manager eveniment:

1.      Ramona Suharoschi

Ramona.suharoschi@usamvcluj.ro

Echipa:

2.       Prof dr Carmen Socaciu

3.      Prof dr Maria Tofana

4.      Dr Oana Lelia Pop

5.      Dr Zorita Diaconeasa

6.      Dr Cristian R Sisea

7.      dr Lucian Cuibus

Workshop 3: Early peripheral biomarkers of Parkinon’s-like disease (2 hours) (moderator C Socaciu)

Workshop

4- iunie 2015

ISV

30

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Inviting Professor (Erasmus +), Professor Rosita Gabbi anelli, University of Camerino, Italy 

Responsabili:

Manager eveniment:

1.      Ramona Suharoschi

Ramona.suharoschi@usamvcluj.ro

Echipa:

2.       Prof dr Carmen Socaciu

3.      Prof dr Maria Tofana

4.      Dr Oana Lelia Pop

5.      Dr Zorita Diaconeasa

6.      Asist.Dr Cristian R Sisea

7.      Dr Lucian Cuibus

Workshop 4: Conformational changes induced by permethrin and its metabolites on Cu-Zn superoxide dismutase: fluorescence, computational and docking results (moderator  M Tofana) (1 hours)

Workshop

5- iunie 2015

ISV

30

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Inviting Professor (Erasmus +), Professor Rosita Gabbi anelli, University of Camerino, Italy 

Responsabili:

Manager eveniment:

1.      Ramona Suharoschi

Ramona.suharoschi@usamvcluj.ro

Echipa:

2.      Prof dr Carmen Socaciu

3.      Prof dr Maria Tofana

4.      Dr Oana Lelia Pop

5.      Dr Zorita Diaconeasa

6.      Asist. Dr. Dr Cristian R Sisea

7.      dr Lucian Cuibus

Ziua Internationala a Alimentatiei

 

World Food Day

 Workshop

Octombrie 2014

USAMV Cluj Napoca 

20

Organizator:

 1. ASIAR
 2. FSTA Cluj Napoca 

Responsabil USAMV Cluj Napoca:

1.      Prof.univ. Dr. Sevastiţa Muste

2.      Prof.univ. Dr. Elena Mudura

Email: elena.mudura@usamvcluj.ro

Tendinţe noi în obţinerea produselor lactate

 

New trends in obtaining dairy products

Workshop

Octombrie 2015

Staţia Pilot Produse Lactate

50

Organizatori:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. SC. CHR HANSEN SRL Braşov, România

Responsabili:

 1. Conf. dr. ing. Dorin Ţibulcă

dorin.tibulca@usamvcluj.ro

 1. Şef lucr. dr.ing. Mirela Jimborean

mirela.jimborean@usamvcluj.ro

 1. Sef. Lucr. Dr. Dan Salagean

Invitati:

   Ing. tehnolog Daniela-Ancuţa Crişan (SC. CHR HANSEN SRL, Braşov, România)

« FOOD VISION » 

 

Workshop

Noiembrie 2015

FSTA

65

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: UMF, UBB, UTCN, IOCN

Responsabili:

Manager eveniment:

SL Dr Dan Vodnar

Email: vodnar_dan@yahoo.co.uk

Echipa:

 1. Sef lucr. Dr. Sonia SOCACI
 2. Asist Dr. Cristina Coman
 3. Asist univ Dr Dana Leopold
 4. Asist. dr Lili Salanta
 5. Dr. Oana Lelia Pop
 6. Dr Zorita Diaconeasa
 7. Dr Lucian Cuibus

 

Gastronomie arta culinara” Obiceiuri si traditii transilvane”

workschop

noiembrie

FSTA

 

200

Organizator:

FSTA Cluj Napoca, România

Invitat: Mireca Groza

 

Responsabili:

 1. Prof. Dr. Muste Sevastita
 2. Conf. Dr. Mudura Elena
 3. Sef. Lucr. Dr. Crina Muresan
 4. Conf. Dr. Tibulca Dorin
 5. Conf. Dr. Paucean Adriana
 6. Conf. Dr. Suharoschi Ramona
 7. Asist. Dr. Laura Stan
 8. Dr Lucian Cuibus
 9. Dr. Ing. Simona Chis
 10. Mast. Precup  Gabriela
 11. Mast. Fostoc Georgiana

KidsLab

« Joaca-te, Mananca, Cunoaste« 

Atelier

noiembrie

FSTA

50

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

2. Invitati: Liceul Cosbuc

Responsabili:

Manager eveniment:

Asist. dr Critina Coman

Asist. dr Dana Leopold

Asist. dr Lili Salanta

Asist. dr Mihaela Mihai

Echipa:

SL dr Crina Muresan

SL dr Dan Vodnar

Dr Oana Lelia Pop

Dr Zotita Diaconeasa

Dr Lucian Cuibus

Arta Alimentelor

Atelier

 

FSTA

50

Organizator:

1.FSTA Cluj Napoca, România

Manager eveniment:

Georgiana Petrut

Responsabili:  

Prof. dr. Muste Sevastita

Sef lucr. Dr. Crina Muresan

Conf. Dr. Elena Mudura

Conf. Dr. Adriana Paucean

Conf. Dr. Dorin Tibulca

Conf. Dr. Suharoschi Ramona

Prof. dr. Racolta Emil

Asit. Dr. Vlad Muresan

Asit. Dr. Laura Stan

stud. Fostoc Georgiana

stud. Precup Gabriela